Drimble

Bestemmingsplannen Gemeente Papendrecht (pagina 2)

Bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels, gepubliceerd door de gemeente Papendrecht

informatie alleen over gemeente papendrecht

Bestemmingsplannen in de gemeente Papendrecht

Gemeenten zijn verplicht om bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels online aan te bieden. In dergelijke plannen staat omschreven wat de gemeenten van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwbouwproject, maar het kan ook een kleiner object betreffen. Om er voor te zorgen dat de bezoeker van Drimble niet van deze informatie verstoken blijft nemen we deze informatie over en publiceren we deze hieronder. Er kan overigens een overlap zijn met hetgeen we opnemen in het algemene lokale overheid gedeelte.

Bestemmingsplannen Gemeente Papendrecht | Pagina 2

DatumGemeenteTitel
02-12-2015PapendrechtWesteind 25 Papendrecht
omgevingsvergunning | vastgesteld
02-10-2015PapendrechtPapendrecht 32 woningen Aalscholver
bestemmingsplan | ontwerp
13-02-2014PapendrechtMatenasche Scheidkade 2
bestemmingsplan | voorontwerp
23-01-2014PapendrechtSlobbengors
bestemmingsplan | vastgesteld
13-06-2013PapendrechtBedrijventerrein Oosteind
bestemmingsplan | vastgesteld
25-04-2013PapendrechtBeheersverordening Centrumgebied
beheersverordening | vastgesteld
16-11-2012PapendrechtBeheersverordening Woongebied
beheersverordening | ontwerp
07-09-2012PapendrechtBeheersverordening Buitengebied
beheersverordening | ontwerp
12-06-2012PapendrechtAansluiting A15/N3
bestemmingsplan | voorontwerp
29-05-2012PapendrechtOmgevingsvergunning Herontwikkeling woonwagenlocatie Amberdreef
projectbesluit | vastgesteld
09-05-2012PapendrechtOmgevingsvergunning herontwikkeling P. Zeemanlaan - A. Schweitzerstraat
projectbesluit | vastgesteld
29-03-2012PapendrechtSportcentrum
bestemmingsplan | vastgesteld
06-10-2011PapendrechtDigitale besluiten
voorbereidingsbesluit | concept
22-09-2011PapendrechtDen Briel
bestemmingsplan | vastgesteld
01-04-2011PapendrechtJOP Kraaihoek-Middenpolder
projectbesluit | voorontwerp
08-03-2011PapendrechtWesteind / Schooldwarsstraat
projectbesluit | vastgesteld
04-10-2010PapendrechtHotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg
projectbesluit | ontwerp
23-09-2010PapendrechtBedrijventerrein Het Nieuwland
bestemmingsplan | vastgesteld

Plaatsen in de gemeente Papendrecht:

Gemeenten in de regio Drechtsteden:

Regio's in de provincie Zuid-Holland: