Drimble

Wijken en buurten in de Gemeente Littenseradiel

Bekijk specifieke informatie per wijk of per buurt in deze gemeente.

menu gemeente littenseradiel

Overzicht buurten en wijken in de Gemeente Boazum

We hebben het nieuws nog lokaler proberen te maken door de mogelijkheid te bieden ook informatie op buurt- en wijkniveau aan te bieden. Dit hebben wij ook gedaan in de Gemeente Boazum. Voor de indicatie van de buurten en wijken hebben wij aangesloten bij de officiëe gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor het bekijken van de informatie per postcode, ga eerst naar de buurt en kies de gewenste postcode uit de lijst.


Top 10's van buurten in de gemeente op basis van statistieken CBS (2013)

Aantal inwoners01. Wommels - 2070
02. Mantgum - 1105
03. Winsum - 1015
04. Easterein - 850
05. Weidum - 530
06. Easterlittens - 415
07. Wjelsryp - 350
08. Boazum - 335
09. Easterwierrum - 325
10. Wiuwert - 275

Gemiddelde WOZ-waarde01. Jellum - 285.000 euro
02. K?baard - 223.000 euro
03. Reah?s - 221.000 euro
04. Mantgum - 220.000 euro
05. Wiuwert - 208.000 euro
06. Itens - 207.000 euro
07. Boazum - 206.000 euro
08. Spannum - 202.000 euro
09. Wjelsryp - 199.000 euro
10. Jorwert - 195.000 euro

Percentage koopwoning01. Baaium - 98%
02. Britswert - 93%
03. Verspreide huizen Boazum - 93%
04. H?ns - 91%
05. Waaksens - 90%
06. Bears - 90%
07. Verspreide huizen Wjelsryp - 89%
08. Verspreide huizen Wommels - 88%
09. Rien - 87%
10. Verspreide huizen K?baard - 87%

Percentage huur
woningbouwcorp.
01. Wommels - 38%
02. Weidum - 38%
03. Winsum - 32%
04. Easterwierrum - 24%
05. Easterein - 22%
06. Easterlittens - 19%
07. Boazum - 15%
08. Mantgum - 14%
09. Itens - 13%
10. Spannum - 12%

Inwoners per km201. Wommels - 1888
02. Mantgum - 1561
03. Easterein - 1296
04. Winsum - 1252
05. Spannum - 920
06. Hilaard - 889
07. Weidum - 867
08. Wjelsryp - 779
09. Easterlittens - 750
10. Jorwert - 614

Personen ouder dan 65 jaar01. Weidum - 26%
02. Wommels - 23%
03. Easterlittens - 18%
04. Rien - 17%
05. Wjelsryp - 17%
06. Bears - 16%
07. H?ns - 16%
08. Reah?s - 15%
09. Jellum - 15%
10. Verspreide huizen Mantgum - 15%

Niet-westerse allochtonen01. Verspreide huizen Weidum - 6%
02. Hilaard - 3%
03. Wiuwert - 3%
04. Bears - 2%
05. Jellum - 2%
06. Wommels - 2%
07. Mantgum - 2%
08. Spannum - 2%
09. Rien - 2%
10. K?baard - 1%

Uitkeringen WWB01. Wommels - 30
02. Winsum - 30
03. Easterein - 10
04. Itens - 10
05. Mantgum - 10
06. Easterwierrum - 10
07. Weidum - 10

Nieuwbouw (vanaf 2000)01. Mantgum - 23%
02. Verspreide huizen Wommels - 21%
03. Winsum - 16%
04. Verspreide huizen Jorwert - 12%
05. Wommels - 11%
06. Wiuwert - 11%
07. Waaksens - 10%
08. Itens - 9%
09. Baard - 8%
10. Easterlittens - 8%

Meer informatie per wijk of buurt in gemeente Littenseradiel:    Plaatsen in de gemeente Littenseradiel:

    Gemeenten in de regio Sneek:

    Regio's in de provincie Friesland: