Jelsum Video's

Videos op YouTube over Jelsum. Een goede manier om te kijken of er nog interessante zaken zijn opgenomen.

informatie alleen over jelsum
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

Video's over Jelsum

Hieronder staan de meest recente filmpjes over Jelsum die gepost zijn op YouTube. Er wordt gezocht op de plaatsnaam of plaatsnamen binnen een gemeente. Hierdoor kan het voorkomen dat er minder relevante video's tussenzitten.