Drimble

Bolsward Video's (pagina 2)

Videos op YouTube over Bolsward. Een goede manier om te kijken of er nog interessante zaken zijn opgenomen.

informatie alleen over bolsward

Pagina 2

VideoOmschrijving

Fisj Live Broerekerk Bolsward

Toegevoegd op 27 augustus 2019

See us live on Saturday September 7th 15:30 at the Broerekerk in Bolsward No entry fee.

Bezoek Sneek En Bolsward

Toegevoegd op 28 juli 2019

Bezoek aan Sneek en Bolsward op 06/07 juli 2019.

825 Moto Riding In NL Road A7 Breezanddijk Bolsward Sneek Heerenveen Drachten Groningen - Germany

Toegevoegd op 27 juli 2019

WWW.TOFIL.NET.

11Founatins Bolsward

Toegevoegd op 25 juli 2019

Op Bezoek Bij... Lootsma Tanktransport Bolsward

Toegevoegd op 24 juli 2019

In deze nieuwe serie, ben ik op bezoek bij bedrijven, om het wagenpark te fotograferen op video vast te leggen. Liken, delen en abonneren wordt gewaardeerd!

Orgels S2109 E04 Koorzang Bolsward 03 02 19

Toegevoegd op 22 juli 2019

Orgels S2019 E05 Koorzang Bolsward 07 02 19

Toegevoegd op 22 juli 2019

EEN STRAND IN BOLSWARD?!?!

Toegevoegd op 21 juli 2019

Je kunt me ook mailen ▻Zakelijke Mail: MRJVLOGS@outlook.com ▻☑ Bekeken? ☐ Blauw Duimpje? ☐ Geabonneerd? ▻Social Media Twitter: ...

REPO: Bolsward Maakt Een Eigen Strand

Toegevoegd op 14 juli 2019

In Bolsward is zaterdag met man en macht gewerkt aan de aanleg van een nieuw strand. Het is een initiatief van een groep inwoners van de stad en is, met ...

Zo Komt Het Monumentale Stadhuis Van Bolsward Eruit Te Zien

Toegevoegd op 12 juli 2019

Acht jaar hebben ze er in Bolsward op moeten wachten, maar nu krijgt het verlaten monumentale stadhuis dan toch een zeer gewenste nieuwe bestemming, net ...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVideo's gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: