Alde Leie Video's (pagina 2)

Videos op YouTube over Alde Leie. Een goede manier om te kijken of er nog interessante zaken zijn opgenomen.

informatie alleen over alde leie

Pagina 2

VideoOmschrijving

ploegen Alde Leie

Toegevoegd op 17 november 2011

ploegen Alde Leie november 2011.

GPTV: Start sluisjes Alde Leie

Toegevoegd op 14 oktober 2009

Op symbolische wijze is dinsdag in Alde Leie begonnen met het aanleggen van sluizen in de Noordelijke Elfstedenvaarroute,...

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naarVideo's gemeente Leeuwarden

Gemeenten in de regio Leeuwarden:

Regio's in de provincie Friesland: