Drimble

Verspreide huizen (Uitwellingerga) vergunningen

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in de buurt Verspreide Huizen (Uitwellingerga).

informatie alleen over buurt verspreide huizen (uitwellingerga)

Overzicht recente vergunningen in de buurt Verspreide huizen (Uitwellingerga)

De meeste overheidsinstanties publiceren de bekendmakingen, regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze databank neemt Drimble over, zodat je op een eenvoudige wijze op de hoogte kunt blijven. In deze aparte sectie tref je een volledig overzicht aan. Hieronder slechts de vergunningen die betrekking hebben op de de buurt Verspreide huizen (Uitwellingerga).
Verfijn resultaten

Verspreide huizen (Uitwellingerga) vergunningen

DatumBetreftOnderwerp
30-01-2020UitwellingergaMelding Activiteitenbesluit, Uitwellingerga, Brêgefinne 4 het bouwen van een nieuw kantoorpand

Betreft: Overig (gmb-2020-24211)

09-01-2020UitwellingergaIngekomen aanvraag, Uitwellingerga, Brêgefinne 1 het upgraden van het bedrijfspand

Betreft: Overig (gmb-2020-5408)

19-12-2019UitwellingergaVerleende omgevingsvergunning regulier, Uitwellingerga, Brêgefinne 4 het bouwen van een kantoorpand en het wijzigen van de gevelbekleding

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-309480)

10-10-2019UitwellingergaIngekomen aanvraag, Uitwellingerga, Brêgefinne 4 het bouwen van een kantoorpand en het wijzigen van de gevelbekleding

Betreft: Overig (gmb-2019-246450)

10-10-2019UitwellingergaIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Uitwellingerga, Brêgefinne 4het bouwen van een kantoorpand en renoveren van diverse hallen en plaatsen van reclame

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-246812)

15-08-2019UitwellingergaIngekomen aanvraag, Uitwellingerga, Brêgefinne 4 het bouwen van een kantoorpand en renoveren van diverse hallen en plaatsen van reclame

Betreft: Overig (gmb-2019-203152)

17-01-2019UitwellingergaVerleende omgevingsvergunning regulier, Uitwellingerga, Leyesleatswei 7 het wijzigen van de bestemming naar een hogere milieu categorie

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-11964)

27-12-2018UitwellingergaVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Uitwellingerga, Leyesleatswei 7het wijzigen van de bestemming naar een hogere milieu categorie

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-281609)

22-11-2018UitwellingergaMelding Activiteitenbesluit, Uitwellingerga, Leyesleatswei 7 het melden van een schadeherstelbedrijf

Betreft: Overig (gmb-2018-249193)

11-10-2018UitwellingergaIngekomen aanvraag, Uitwellingerga, Leyesleatswei 7 het wijzigen van de bestemming naar een hogere milieu categorie

Betreft: Overig (gmb-2018-216064)

31-08-2017UitwellingergaBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Uitwellingerga, Leijepoel 3 het plaatsen van een spandoek

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2017-151587)

20-07-2017UitwellingergaIngekomen aanvraag, Uitwellingerga, Leijepoel 3 het plaatsen van een spandoek

Betreft: Overig (gmb-2017-124511)

23-02-2017UitwellingergaIngekomen aanvraag, Uitwellingerga, Brêgefinne 1 het vervangen van de damwand

Betreft: Overig (gmb-2017-29627)

13-01-2017UitwellingergaVerleende omgevingsvergunning regulier, Uitwellingerga, Leyesleatswei 4 A het wijzigen van de milieucategorie in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2017-4880)

06-01-2017UitwellingergaVerleende omgevingsvergunning regulier, Uitwellingerga, Leyesleatswei 2 A het uitbreiden van de loods en het realiseren van een woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2017-2335)Navigeer verder:

HyperlokaalBuurt Verspreide huizen (Uitwellingerga)Wijk Zuidoost IJlst (Uitwellingerga)
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: