Drimble

Verspreide huizen Molkwerum (Warns) vergunningen

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in de buurt Verspreide Huizen Molkwerum (Warns).

informatie alleen over buurt verspreide huizen molkwerum (warns)

Overzicht recente vergunningen in de buurt Verspreide huizen Molkwerum (Warns)

De meeste overheidsinstanties publiceren de bekendmakingen, regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze databank neemt Drimble over, zodat je op een eenvoudige wijze op de hoogte kunt blijven. In deze aparte sectie tref je een volledig overzicht aan. Hieronder slechts de vergunningen die betrekking hebben op de de buurt Verspreide huizen Molkwerum (Warns).
Verfijn resultaten

Verspreide huizen Molkwerum (Warns) vergunningen

DatumBetreftOnderwerp
09-01-2020MolkwerumIngekomen aanvraag, Molkwerum, Ymedaem 4 het plaatsen van een tijdelijke woning

Betreft: Overig (gmb-2020-5503)

02-01-2020MolkwerumIngekomen aanvraag, Molkwerum, Ymedaem 20het plaatsen van een aanbouw

Betreft: Overig (gmb-2020-1118)

02-01-2020MolkwerumVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Molkwerum, Ymedaem 2 en 4het verbouwen van de woonboerderij naar 2 woningen

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2020-1314)

02-01-2020MolkwerumVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Molkwerum, Ymedaem 2 en 4het verbouwen van de woonboerderij naar 2 woningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-1106)

07-11-2019MolkwerumOntwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Molkwerum, Ymedaem 2 het verbouwen van de woonboerderij naar 2 woningen

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-269811)

07-11-2019MolkwerumOntwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Molkwerum, Ymedaem 2 het verbouwen van de woonboerderij naar 2 woningen

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-61308)

29-08-2019MolkwerumMelding Activiteitenbesluit, Molkwerum, Stationswei 38 het uitbreiden van de inrichting

Betreft: Overig (gmb-2019-212520)

04-07-2019MolkwerumVerleende omgevingsvergunning regulier, Molkwerum, Flait 5 het aanleggen van een dam met duiker tegenover boerderij Flait 2

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-165314)

06-06-2019MolkwerumIngekomen aanvraag, Molkwerum, Ymedaem 2 het verbouwen van de woonboerderij naar 2 woningen

Betreft: Overig (gmb-2019-139010)

31-05-2019MolkwerumIngekomen aanvraag, Molkwerum, Flait 5 het aanleggen van een dam met duiker tegenover boerderij Flait 2

Betreft: Overig (gmb-2019-133829)

02-05-2019MolkwerumMelding Activiteitenbesluit, Molkwerum, Noardermar 3A het plaatsen van zonnepanelen

Betreft: Overig (gmb-2019-106319)

11-04-2019MolkwerumVerleende omgevingsvergunning regulier, Molkwerum, Stationswei 40 het plaatsen van 6 camperplaatsen in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-87630)

14-03-2019MolkwerumVerleende omgevingsvergunning regulier, Molkwerum, Stationswei 44 het bouwen van een schuur

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-60593)

07-03-2019MolkwerumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Molkwerum, Stationswei 40 het plaatsen van 5 camperplaatsen in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-53490)

14-02-2019MolkwerumMelding Activiteitenbesluit, Molkwerum, Stationswei 17 het uitbreiden van werktuigenloods

Betreft: Overig (gmb-2019-28603)Navigeer verder:

HyperlokaalBuurt Verspreide huizen Molkwerum (Warns)Wijk Koudum (Warns)
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: