Drimble

Bolsward-Noord vergunningen

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in de buurt Bolsward-Noord.

informatie alleen over buurt bolsward-noord

Overzicht recente vergunningen in de buurt Bolsward-Noord

De meeste overheidsinstanties publiceren de bekendmakingen, regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze databank neemt Drimble over, zodat je op een eenvoudige wijze op de hoogte kunt blijven. In deze aparte sectie tref je een volledig overzicht aan. Hieronder slechts de vergunningen die betrekking hebben op de de buurt Bolsward-Noord.
Verfijn resultaten

Bolsward-Noord vergunningen

DatumBetreftOnderwerp
27-03-2020BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Gerrit Knopstraat 1 het uitbreiden van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-80143)

20-02-2020BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Hichtumerweg nabij 23 het bouwen van 2 loopbruggen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-45613)

06-02-2020BolswardVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, Hichtumerweg 23 het bouwen van 2 loopbruggen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-30905)

16-01-2020BolswardMelding Activiteitenbesluit, Bolsward, Hichtumerweg 23 het vervangen van de bestaande blowers (soort compressoren) door nieuwe blowers met een grotere capaciteit

Betreft: Overig (gmb-2020-10895)

16-01-2020BolswardMelding Activiteitenbesluit, Bolsward, het verplaatsen van het bedrijf van de Hichtumerweg 7 te Bolsward naar De Marne 224, 230 en 231 te Bolsward

Betreft: Overig (gmb-2020-10890)

16-01-2020BolswardVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, Gerrit Knopstraat 1 het uitbreiden van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-10825)

09-01-2020BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Franekerstraat 16 het plaatsen van reclame

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-5523)

27-12-2019BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Hichtumerweg nabij 23 het bouwen van 2 loopbruggen

Betreft: Overig (gmb-2019-317962)

19-12-2019BolswardVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, Franekerstraat 16 het plaatsen van lichtreclame

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-308884)

12-12-2019BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Franekerstraat 5 t/m 23C, Dr. Joost Halbertsmastraat 1 t/m 1C het bouwen van 26 woningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-301678)

28-11-2019BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Gerrit Knopstraat 1 het uitbreiden van de woning

Betreft: Overig (gmb-2019-288401)

17-10-2019BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, De Ward 9 het plaatsen van een entreebord

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-252476)

10-10-2019BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Franekerstraat 5 t/m 23C, Dr. Joost Halbertsmastraat 1 t/m 1C het bouwen van 26 woningen

Betreft: Overig (gmb-2019-246332)

03-10-2019BolswardIngekomen aanvraag, Bolsward, Franekerstraat 16 het plaatsen van lichtreclame

Betreft: Overig (gmb-2019-239456)

19-09-2019BolswardVerleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Hichtumerweg 6 het verbouwen van de loods

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-229731)Navigeer verder:

HyperlokaalBuurt Bolsward-NoordWijk Bolsward
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: