Drimble

Vergunningen Boer (pagina 2)

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Boer, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over boer
Verfijn resultaten

Vergunningen Boer | Pagina 2

DatumBetreftOnderwerp
29-05-2014Gem. FranekeradeelVerleende omgevingsvergunning, nabij Kiesterzijl 50a Herbaijum

Betreft: Omgevingsvergunning

27-05-2014BoerAanvraag omgevingsvergunning, Dongjumerweg 11A te Boer

Betreft: Omgevingsvergunning | Plaatsen: Boer

23-05-2014Gem. FranekeradeelVerleende omgevingsvergunning, naast Hocquart 21 te Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning

23-05-2014Gem. FranekeradeelBekendmaking verbreed gemeentelijk rioleringsplan

Betreft: Overig

16-05-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking vergadering algemeen bestuur Wetterskip Fryslân d.d. 27 mei 2014

Betreft: Overig (wsb-2014-3056)

08-05-2014BoerAanvraag omgevingsvergunning, Dongjumerweg 1 te Boer

Betreft: Omgevingsvergunning | Plaatsen: Boer

06-05-2014Waterschap Wetterskip FrijslanKennisgeving terinzagelegging ONTWERP-JAARRAPPORTAGE 2013 met accountantsverslag

Betreft: Overig (wsb-2014-2782)

06-05-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking vergadering extra gezamenlijke adviescommissie d.d. 13 mei 2014

Betreft: Overig (wsb-2014-2780)

06-05-2014Waterschap Wetterskip FrijslanBekendmaking gezamenlijke adviescommissie d.d. 12 mei 2014

Betreft: Overig (wsb-2014-2779)

07-04-2014Gem. FranekeradeelVerordening op de heffing en invordering van leges 2010 (11e wijziging) en de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten( 1e wijziging)

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2014-19057)

03-04-2014Gem. FranekeradeelVerleende omgevingsvergunning, tussen De Wieken 18 en 20 te Franeker

Betreft: Omgevingsvergunning

02-04-2014Gem. FranekeradeelAanwijzingsbesluit en nadere regels ligplaatsen gemeente Franekeradeel 2014 en Besluit tot aanwijzing ligoevers gemeente Franekeradeel 2005

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2014-17350)

02-04-2014Gem. FranekeradeelMarktgeld- en retributieverordening 1996

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2014-17338)

02-04-2014Gem. FranekeradeelLiggeldverordening Franekeradeel 2009 en 2014

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2014-17333)

07-03-2014Gem. FranekeradeelGeweigerde omgevingsvergunning, 3 landbouwpercelen nabij de Latsmaleane te Sexbierum

Betreft: Omgevingsvergunning  Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

   Plaatsen in de gemeente Waadhoeke:

   Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

   Regio's in de provincie Friesland: