Binnengekomen aanvraag omgevingsvergunning: Meester van der Meerstraat 9 in Bruchterveld, het plaatsen van een dakkapel

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Hardenberg op 15 juni 2022, betreffende een object gelegen in Bruchterveld.

informatie alleen over bruchterveld

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Hardenberg


Binnengekomen aanvraag omgevingsvergunning: Meester van der Meerstraat 9 in Bruchterveld, het plaatsen van een dakkapel

Details

 • - Locatie: Meester van der Meerstraat 9 in Bruchterveld

 • - Zaaktype: Omgevingsvergunning

 • - Omschrijving: het plaatsen van een dakkapel

 • - OLO-nummer: 7026639

 • - Zaaknummer: V2022-0709-01

 • - Ontvangstdatum: 4 juni 2022

 • - Publicatiedatum: 15 juni 2022

 • Inzage

  Vanwege het coronavirus en de door het kabinet getroffen maatregelen, wijzigt de manier waarop u binnengekomen aanvragen omgevingsvergunningen, ter inzage legging aanvraag omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en het archief kunt inzien.

  Deze stukken kunt u in het gemeentehuis inzien:

 • - alleen op basis van een afspraak;

 • - deze afspraak kunt u telefonisch maken met de Publieksdienst, "14 0523";

 • - om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen, zal bij het inzien van de stukken geen medewerker van de gemeente aanwezig zijn;

 • - als u vragen hebt, kunt u deze telefonisch stellen via "14 0523";

 • - wilt u een zienswijze, bezwaar of beroep indienen, dan kunt u deze zoals in de publicatie is aangegeven indienen.

 • De aanvragen worden voorbereid met de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure. Op het moment van de indiening van de aanvraag is nog niet duidelijk met welke voorbereidingsprocedure een aanvraag wordt voorbereid.

  Indien de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, wordt het besluit in deze uitgave bekend gemaakt en kan na bekendmaking van het besluit door een belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend.

  Indien de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, wordt een ontwerpbesluit opgesteld en ter inzage gelegd. Naar aanleiding van het ontwerpbesluit wordt de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen gegeven. Van het ontwerpbesluit en de ter inzage legging wordt in deze uitgave kennis gegeven. Het ontwerpbesluit en de ter inzage legging worden in deze uitgave bekend gemaakt.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bruchterveld:

  DatumBetreftOnderwerp
  24-08-2022BruchterveldVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning: Hoopsteeweg 54 in Bruchterveld, het bouwen van een vervangende woning met bijgebouw

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-378559)

  22-06-2022BruchterveldVerleende omgevingsvergunning: Broekdijk 59a in Bruchterveld, het plaatsen van een dakkapel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-274987)

  15-06-2022BruchterveldBinnengekomen aanvraag omgevingsvergunning: 't Lijntje 18 in Bruchterveld, het uitbreiden van een berging

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-263454)

  15-06-2022BruchterveldBinnengekomen aanvraag omgevingsvergunning: Meester van der Meerstraat 9 in Bruchterveld, het plaatsen van een dakkapel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-263458)

  30-03-2022BruchterveldVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning: Meester van der Meerstraat 17 in Bruchterveld, het bouwen van een vrijstaande woning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-134243)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.