Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Landrop 11A1 in Hoogeloon, afwijken van het bestemmingsplan voor het bewonen van een tijdelijke woonunit

Bouwvergunning omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Bladel op 25 mei 2022, betreffende een object gelegen in Hoogeloon.

informatie alleen over hoogeloon

Inhoud Bouwvergunning omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Bladel


Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Landrop 11A1 in Hoogeloon, afwijken van het bestemmingsplan voor het bewonen van een tijdelijke woonunit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Locatie:

Landrop 11A1 in Hoogeloon

Omschrijving:

afwijken van het bestemmingsplan voor het bewonen van een tijdelijke woonunit

Besluitdatum:

23 mei 2022

Zaaknummer:

BLA-2022-0213

Onderdelen:

 • Bouwen

 • Afwijken bestemmingsplan

 • Procedure:

  Regulier

  Bezwaar

  Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5530 AA Bladel. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 24 mei 2022 en bedraagt 6 weken.

  Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

  Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-361636). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Hoogeloon:

  DatumBetreftOnderwerp
  29-06-2022HoogeloonAanvraag vergunning voor het verplaatsen van twee bestaande bulkrekken aan Breestraat 25 5528AA Hoogeloon

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-295229)

  22-06-2022HoogeloonMelding voor het realiseren van een emissiearm stalsysteem in de bestaande stal 1 aan De Hoef 19 5528CA Hoogeloon

  Betreft: Milieuvergunning (gmb-2022-282210)

  13-06-2022HoogeloonMelding voor het mobiel breken van meng- en betonpuin en asfalt aan Hoofdstraat 2 5528AJ Hoogeloon

  Betreft: Overig (gmb-2022-265175)

  09-06-2022HoogeloonVergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Verzetshelden 33 5528DB Hoogeloon

  Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-260516)

  25-05-2022HoogeloonBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Landrop 11A1 in Hoogeloon, afwijken van het bestemmingsplan voor het bewonen van een tijdelijke woonunit

  Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-236427)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.