Vergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Augustinusstraat 52 (Rotterdam)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Rotterdam op 16 mei 2022, betreffende een object gelegen in Rotterdam.

informatie alleen over rotterdam

Inhoud Overig:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam


Vergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Augustinusstraat 52

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende vergunning voor kamerbewoning heeft verleend (artikel 21 van de Huisvestingswet 2014 en artikel 3.2.3 en artikel 5.2 van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad).

Gebied: IJsselmonde

Straat: Augustinusstraat 52

Postcode: 3076ND

Activiteit: vergunning kamerverhuur aan 3 personen voor een bestaande situatie van kamerbewoning onder de overgangsbepaling vastgelegd in artikel 5.2 van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021 (gemeenteblad 2021, nr. 213279)

Verzenddatum besluit: 12 mei 2022

Zaaknummer: 208405-2022

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit binnen zes weken na datum van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

Dit bezwaarschrift moet tenminste bevatten:

- Naam en adres van de indiener;

- Datum bezwaarschrift;

- De gronden van het bezwaar;

- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Rotterdam:

DatumBetreftOnderwerp
04-07-2022RotterdamAangevraagde omgevingsvergunning Wevershoekstraat 15

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-301872)

04-07-2022RotterdamVergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Orchideestraat 9A

Betreft: Overig (gmb-2022-302764)

04-07-2022RotterdamVergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Wolphaertsbocht 68A

Betreft: Overig (gmb-2022-302760)

04-07-2022RotterdamAangevraagde omgevingsvergunning Mathenesserlaan 435

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-301767)

04-07-2022RotterdamAangevraagde omgevingsvergunning Hazelaarweg 39

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-301952)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.