Kennisgeving verleende omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ voor het Cordell Hullplaats 1, 3068 VA te Rotterdam.

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Rotterdam op 16 mei 2022, betreffende een object gelegen in Rotterdam.

informatie alleen over rotterdam

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam


Kennisgeving verleende omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ voor het Cordell Hullplaats 1, 3068 VA te Rotterdam.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, lid 1, onder d, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend voor de activiteit “brandveilig gebruik” voor het pand aan de Cordell Hullplaats 1, 3068 VA te Rotterdam. Uit de aanvraag blijkt dat het uw bedoeling is om het bouwwerk te gebruiken als basisonderwijs en kinderopvang locatie.

Inzage

De omgevingsvergunning met de daarop betrekking hebbende stukken liggen in verband hiermee ter inzage van 16 mei 2022 tot en met 27 juni 2022 bij

Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 010 4897409).

De omgevingsvergunning is tevens beschikbaar via de website www.overheid.nl.

Beroep

Tegen de verleende omgevingsvergunning kan tot en met 27 juni 2022 beroep worden ingesteld door een belanghebbende die:

- tijdig tegen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingebracht;

- aantoont dat hij hiertoe redelijkerwijs niet in staat is geweest.

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor het

in behandeling nemen van het beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. U kunt, indien u beroep heeft ingesteld

tegen de omgevingsvergunning, tevens een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing)

indienen bij voornoemde rechtbank. Wordt dat verzoek gedurende de beroepstermijn ingediend dan

treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor het in behandeling nemen van

het verzoek is griffierecht verschuldigd.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Rotterdam:

DatumBetreftOnderwerp
04-07-2022RotterdamAangevraagde omgevingsvergunning Wevershoekstraat 15

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-301872)

04-07-2022RotterdamVergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Orchideestraat 9A

Betreft: Overig (gmb-2022-302764)

04-07-2022RotterdamVergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Wolphaertsbocht 68A

Betreft: Overig (gmb-2022-302760)

04-07-2022RotterdamAangevraagde omgevingsvergunning Mathenesserlaan 435

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-301767)

04-07-2022RotterdamAangevraagde omgevingsvergunning Hazelaarweg 39

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-301952)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.