Afhandeling melding algemene plaatselijke verordening, locatie Wielerclub het Snelle Wiel en mountainbikeparcours Dak van Netersel, organiseren van een Grote Prijs (GP) combinatiewedstrijd: tijdrit & XCO op 10 juli 2022 (Gemeente Bladel)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Bladel op 4 mei 2022

informatie alleen over gemeente bladel

Inhoud Overig:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Bladel


Afhandeling melding algemene plaatselijke verordening, locatie Wielerclub het Snelle Wiel en mountainbikeparcours Dak van Netersel, organiseren van een Grote Prijs (GP) combinatiewedstrijd: tijdrit & XCO op 10 juli 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding algemene plaatselijke verordening is afgehandeld:

Locatie:

locatie Wielerclub het Snelle Wiel en mountainbikeparcours Dak van Netersel

Omschrijving:

organiseren van een Grote Prijs (GP) combinatiewedstrijd: tijdrit & XCO op 10 juli 2022

Verzenddatum:

2 mei 2022

Zaaknummer:

BLA-2022-0281

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5530 AA Bladel. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op de dag na verzending van het besluit en bedraagt 6 weken.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk als in de aanvraag alleen een meldingsplichtige activiteit is opgenomen.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-361636). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Bladel:

DatumBetreftOnderwerp
06-07-2022BladelAanvraag vergunning voor het bouwen van een opslagloods aan Raamloop 4 5531PC Bladel

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-305863)

01-07-2022BladelVergunning voor het exploiteren van een horecazaak aan Markt 1A 5531BA Bladel

Betreft: Exploitatievergunning (gmb-2022-300303)

29-06-2022HoogeloonAanvraag vergunning voor het verplaatsen van twee bestaande bulkrekken aan Breestraat 25 5528AA Hoogeloon

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-295229)

23-06-2022NeterselAanvraag vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan De Hoeve 16 5534AD Netersel

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-284406)

22-06-2022HoogeloonMelding voor het realiseren van een emissiearm stalsysteem in de bestaande stal 1 aan De Hoef 19 5528CA Hoogeloon

Betreft: Milieuvergunning (gmb-2022-282210)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.