Mandaatbesluit 2021 gemeente Tholen

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Tholen op 4 mei 2022

informatie alleen over gemeente tholen

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Tholen


Wijziging bijlage 1 bij Mandaatbesluit 2021 gemeente Tholen i.v.m. inwerkingtreding Wet open overheid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen,

overwegende dat op 1 mei de Wet open overheid in werking treedt;

dat die wet onder andere de Wet openbaarheid van bestuur vervangt;

dat bevoegdheden van hun college ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur zijn gemandateerd aan de behandelend ambtenaar;

dat, nu die bevoegdheden naar de Wet open overheid gaan, bijlage 1 van het Mandaatbesluit 2021 gemeente Tholen dient te worden gewijzigd;

gelet op het Mandaatbesluit 2021 gemeente Tholen en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

b e s l u i t:

 • I. in bijlage 1 bij het Mandaatbesluit 2021 gemeente Tholen:

 • a. de omschrijving van de bevoegdheid onder punt 1 bij TEAM Concernzaken als volgt te wijzigen:

  Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie als bedoeld in artikel 4.1 Woo, alsmede het verstrekken van de openbaar gemaakte informatie en het verdagen van de besluitvorming conform artikel 4.4, lid 2, Woo.

 • b. uit de lijst van afkortingen te verwijderen:

  Wob: Wet openbaarheid van bestuur

 • c. in de lijst van afkortingen op te nemen:

  Woo: Wet open overheid

 • II. te bepalen dat deze wijziging in werking treedt op de dag na die van bekendmaking daarvan en terugwerkende kracht heeft tot 1 mei 2022.

 • Tholen,

  26 april 2022

  Burgemeester en wethouders van Tholen,

  de secretaris,

  w.g. J.K. Fraanje

  de burgemeester,

  w.g. M.L.P. Sijbers


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Tholen:

  DatumBetreftOnderwerp
  01-07-2022Oud-VossemeerGemeente Tholen - Aanleg 13 - Onder Molen in Oud-Vossemeer

  Betreft: Verkeersbesluit (gmb-2022-299149)

  01-07-2022Gem. TholenHuisnummerbesluit, vaststellen van nummeraanduiding, Tholen

  Betreft: Overig (gmb-2022-300524)

  29-06-2022Gem. TholenBeleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tholen 2022

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2022-295546)

  27-06-2022Gem. TholenAanvraag omgevingsvergunning, het renoveren en isoleren van het dak, Sint Philipsland

  Betreft: Overig (gmb-2022-289326)

  21-06-2022Gem. TholenHuisnummerbesluit, vaststellen van nummeraanduiding, Sint-Maartensdijk

  Betreft: Overig (gmb-2022-280014)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.