Verleende omgevingsvergunning, het bouwen van een loods, Oud-Vossemeer (Gemeente Tholen)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Tholen op 4 mei 2022

informatie alleen over gemeente tholen

Inhoud Overig:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Tholen


Verleende omgevingsvergunning, het bouwen van een loods, Oud-Vossemeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor: het bouwen van een loods

Locatie: Langeweg 3 te Oud-Vossemeer

Datum verlening: 2 mei 2022

Verzonden op: 2 mei 2022

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met Team Ruimte, cluster Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Tholen:

DatumBetreftOnderwerp
01-07-2022Oud-VossemeerGemeente Tholen - Aanleg 13 - Onder Molen in Oud-Vossemeer

Betreft: Verkeersbesluit (gmb-2022-299149)

01-07-2022Gem. TholenHuisnummerbesluit, vaststellen van nummeraanduiding, Tholen

Betreft: Overig (gmb-2022-300524)

29-06-2022Gem. TholenBeleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tholen 2022

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2022-295546)

27-06-2022Gem. TholenAanvraag omgevingsvergunning, het renoveren en isoleren van het dak, Sint Philipsland

Betreft: Overig (gmb-2022-289326)

21-06-2022Gem. TholenHuisnummerbesluit, vaststellen van nummeraanduiding, Sint-Maartensdijk

Betreft: Overig (gmb-2022-280014)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.