Informatieve artikelen gemeente Bladel, week 18 - 2022

Overig gepubliceerd door de Gemeente Bladel op 4 mei 2022

informatie alleen over gemeente bladel

Inhoud Overig:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Bladel


Informatieve artikelen gemeente Bladel, week 18 - 2022

Huishoudens zamelen al vele jaren PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons) in. Bedrijven zamelen dit afval nu nog niet gescheiden in, maar vanaf 2023 kan hier verandering in komen.

Vanaf 1 januari 2023 kunnen organisaties in Nederland zich namelijk met verpakkingsafval dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval, aanmelden voor kosteloze gescheiden inzameling van verpakkingsafval. Stichting Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang gaan, namens de producten en importeurs van verpakkingen, ook de inzameling en recycling van verpakkingen uit bedrijfsafval financieren. Scholen en bedrijven die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen zich tot 18 mei 2022 opgeven via het loket op www.afvalgoedgeregeld.nl. Uw bedrijf of school krijgt dan kosteloze gescheiden inzameling van plastic verpakkingen, drankenkartons en/of glas. De kosten voor transport en alle stappen daarna, zoals de sortering en recycling, neemt het Afvalfonds voor haar rekening. Ze maken hiervoor afspraken met afvalinzamelaars en verwerkers.

Met de inschrijvingen via het loket wordt inzicht verkregen in het aantal scholen en bedrijven dat afval wil scheiden. Ook wordt zo duidelijk hoeveel afval er vanuit deze organisaties vrijkomt. Met deze informatie gaan het Afvalfonds en Nedvang op zoek naar een geschikte marktpartij.

Meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen kunt u vinden op www.afvalgoedgeregeld.nl. Aanvullende vragen kunt u stellen via het contactformulier op die website.

Beter onderhoud sportvelden met Bladel Sport App

Sinds dit jaar voert aannemersbedrijf Van Wijlen uit Sprang-Capelle het onderhoud van de natuurgrasvelden uit op de vijf sportparken in onze gemeente. De bedoeling is dat de kwaliteit van de velden verbetert. Het gaat om een prestatiecontract. Dit betekent dat de aannemer zelf verantwoordelijk is voor het verbeteren en onderhouden van de velden. Om ervoor te zorgen dat het onderhoud zo goed mogelijk geregeld wordt, is goede communicatie tussen de verenigingen, de aannemer en de gemeente Bladel belangrijk. Daarom heeft aannemersbedrijf Van Wijlen de Bladel Sport App geïntroduceerd. In deze app zien sportverenigingen onder andere wanneer en hoe de velden onderhouden worden. Ze kunnen meldingen maken die te maken hebben met het onderhoud, bijvoorbeeld dat het gras te lang is of dat het veld ongelijk is. De melding komt dan rechtstreeks bij de aannemer. Op deze manier wordt het probleem zo snel mogelijk opgelost, zonder dat de gemeente hier als contactpersoon tussen zit. De voetbalverenigingen, de korfbalverenigingen en de modelvliegtuigclub gaan met deze app werken.

De gemeente Bladel vindt het belangrijk dat onderhoud aan de velden goed geregeld is. Met deze app hoopt de gemeente dat het onderhoud aan de sportvelden beter gestroomlijnd wordt. Ook is er voor verenigingen nu een makkelijke manier om meldingen te doen, waardoor het makkelijker is om zaken te verbeteren of te herstellen. Op deze manier kunt u met een gerust hart uw sport beoefenen!

Project ‘Schoon Water’ wordt verlengd, nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden

Het project ‘Schoon Water voor Brabant’ richt zich al sinds 2001 op het schoonhouden van grond en oppervlaktewater. Dit project is op 15 maart opnieuw verlengd en gaat starten met een vernieuwde aanpak. Hierbij wordt gericht op verandering naar een weerbare teelt, duurzame afnemers en is er aandacht voor eigendom en pacht. Alle huidige deelnemers blijven meedoen en er is ook ruimte voor nieuwe deelnemers.

Initiatiefnemers van het project zijn provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en belangenbehartigers van grondgebruikers zoals agrariërs, gemeenten of bedrijven(terreinen). Het doel van het project is om het uitspoelen van onkruidbestrijdings- en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlakte- en grondwater te verminderen. Door onder andere het geven van persoonlijke begeleiding en demonstraties van vernieuwende technieken helpt het project grondgebruikers milieuvriendelijker te worden. Daarvoor worden onder andere precisietechnieken, robotisering en reductiemethoden ingezet. Speciale aandacht is er voor het vervangen van chemische middelen door mechanische technieken, omdat juist de onkruidmiddelen relatief vaak zorgen voor knelpunten in drinkwaterbereiding.

Naast individuele begeleiding werden binnen het project teelttips gedeeld en demobijeenkomsten georganiseerd. Nu komt er ook een 'kennisloket' beschikbaar op de website. Schoon Water deelnemers kunnen hier vragen stellen en informatie ontvangen met betrekking tot een duurzame teelt. Daarnaast zijn voor Schoon Water deelnemers een aantal vouchers beschikbaar voor gratis, onafhankelijk advies om te komen tot een weerbare teelt met minder middelengebruik. Bovendien zal er de komende twee jaar plek zijn voor 120 bedrijven met een groot verspreidingsgebied voor intensieve begeleiding.

Bent u grondeigenaar en heeft u interesse om deel te nemen, dan kunt u zich aanmelden via info@schoonwater.nl. Vragen over het project? Neem contact op met projectleider Jenneke van Vliet (e-mail: jvanvliet@clm.nl, telefoon: 0345 - 470 753).

Werk in uitvoering door of in opdracht van de gemeente Bladel

Werk: Klimaatregeling fase 2 Hoogeloon

Periode: week 10-2022 t/m week 52-2022

Uitvoering: Aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. (Eersel)

Werk: Werkzaamheden Enexis, Industrieweg vanaf de Raambrug Bladel

Periode: week 20-2022 t/m week 24-2022

Uitvoering: Firma Hurkmans i.o.v. Enexis

Werk: Aanleg inrit en persleiding, gedeelte fietspad Postelweg, Beemstraat Bladel afgesloten in een richting

Periode: 2 t/m 8 mei 2022

Uitvoering: Aannemingsbedrijf Van der Zanden B.V. (Moergestel)

Werk: Realisatie Dorpsakker Groene Long, Zwartakkers, Beemstraat en Postelweg Bladel

Periode: week 18-2022 t/m week 51-2022

Uitvoering: Aannemingsbedrijf Van der Zanden B.V. (Moergestel)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klant Contact Centrum (KCC), tel. 0497 - 361636.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Bladel:

DatumBetreftOnderwerp
01-07-2022BladelVergunning voor het exploiteren van een horecazaak aan Markt 1A 5531BA Bladel

Betreft: Exploitatievergunning (gmb-2022-300303)

29-06-2022HoogeloonAanvraag vergunning voor het verplaatsen van twee bestaande bulkrekken aan Breestraat 25 5528AA Hoogeloon

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-295229)

23-06-2022NeterselAanvraag vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan De Hoeve 16 5534AD Netersel

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-284406)

22-06-2022HoogeloonMelding voor het realiseren van een emissiearm stalsysteem in de bestaande stal 1 aan De Hoef 19 5528CA Hoogeloon

Betreft: Milieuvergunning (gmb-2022-282210)

22-06-2022BladelAanvraag vergunning voor het plaatsen van een overkapping aan Industrieweg 5 5531AD Bladel

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-281157)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.