Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, het bouwen van een bedrijfspand (bouwmarkt), Sint-Annaland (Gemeente Tholen)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Tholen op 28 april 2022

informatie alleen over gemeente tholen

Inhoud Overig:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Tholen


Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, het bouwen van een bedrijfspand (bouwmarkt), Sint-Annaland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor: het bouwen van een bedrijfspand (bouwmarkt)

Locatie: Sint-Annaland Spastraat 29

Datum verlening: 25 april 2022

Verzonden op: 26 april 2022

Inzage

De beschikking, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen vanaf 29 april 2022 tot en met 10 juni 2022 ter inzage in de leesruimte van de centrale hal van het gemeentehuis te Tholen, Hof van Tholen 2 te Tholen. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Beroep

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • - De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.

 • - Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 • Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking ter inzage is gelegd beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

  Het beroepschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het beroepschrift zijn voorzien van uw naam en adres en een omschrijving omvatten van het besluit waartegen uw beroep is gericht. Zo mogelijk dient u een afschrift van het besluit waarop uw beroepschrift betrekking heeft mee te zenden. Tenslotte dient het beroepschrift gemotiveerd te zijn.

  Degene die tegen een beschikking beroep heeft ingediend, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

  Een beroep- en een verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Tholen:

  DatumBetreftOnderwerp
  01-07-2022Oud-VossemeerGemeente Tholen - Aanleg 13 - Onder Molen in Oud-Vossemeer

  Betreft: Verkeersbesluit (gmb-2022-299149)

  01-07-2022Gem. TholenHuisnummerbesluit, vaststellen van nummeraanduiding, Tholen

  Betreft: Overig (gmb-2022-300524)

  29-06-2022Gem. TholenBeleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tholen 2022

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2022-295546)

  27-06-2022Gem. TholenAanvraag omgevingsvergunning, het renoveren en isoleren van het dak, Sint Philipsland

  Betreft: Overig (gmb-2022-289326)

  21-06-2022Gem. TholenHuisnummerbesluit, vaststellen van nummeraanduiding, Sint-Maartensdijk

  Betreft: Overig (gmb-2022-280014)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.