Ontheffing zwakalcoholische dranken verleend, Nieuwerkerk, Kerkring 2

Overig gepubliceerd door de Gemeente Schouwen-Duiveland op 28 april 2022, betreffende een object gelegen in Nieuwerkerk.

informatie alleen over nieuwerkerk

Inhoud Overig:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Schouwen-Duiveland


Ontheffing zwakalcoholische dranken verleend, Nieuwerkerk, Kerkring 2

Verleende Zwakalcoholische dranken, Nieuwerkerk, Kerkring 2.

Zaakomschrijving: het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens koningsdag

Zaaknummer: 547419

Beschikking datum verzonden: 25-4-2022

Bezwaar

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan bestaat de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen. U kunt digitaal een bezwaar indienen via onze website www.schouwen-duiveland.nl. Door het correct invullen van het webformulier bevat het bezwaar automatisch de benodigde gegevens.

U kunt ook schriftelijk een bezwaar indienen. Het bezwaar dient u te richten aan: De burgemeester van Schouwen-Duiveland, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook langs digitale weg het verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtbank.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

Voor verdere informatie en eventueel bezwaar kunt u terecht op onze website: https://www.schouwen-duiveland.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenterubriek


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Nieuwerkerk:

DatumBetreftOnderwerp
28-04-2022NieuwerkerkOntheffing zwakalcoholische dranken verleend, Nieuwerkerk, Kerkring 2

Betreft: Overig (gmb-2022-191449)

25-04-2022NieuwerkerkVerkeersbesluit, Nieuwerkerk, Kerkring 2

Betreft: Overig (gmb-2022-184569)

02-03-2022NieuwerkerkVerleende Reguliere Omgevingsvergunning, Nieuwerkerk, Sluisweg 1 a

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-92744)

19-01-2022NieuwerkerkVerleende Reguliere Omgevingsvergunning, Nieuwerkerk, de Weel 9

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-22039)

04-01-2022NieuwerkerkVerleende Uitgebreide Omgevingsvergunning, Nieuwerkerk, Wethouder van Klinkenstraat (2)

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-3707)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.