Verleende omgevingsvergunning Ln van Nieuw Blankenburg 186 (Rozenburg)

Bouwvergunning gepubliceerd door de Gemeente Rotterdam op 14 maart 2022, betreffende een object gelegen in Rozenburg.

informatie alleen over rozenburg

Inhoud Bouwvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam


Verleende omgevingsvergunning Ln van Nieuw Blankenburg 186

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend

dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht)

Ln van Nieuw Blankenburg 186, 3181DH, het vergroten van de aanbouw aan de voorkant van de woning (datum besluit 02-03-2022, verzonden op 03-03-2022, dossiernummer OMV.22.02.00344)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van

verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus

1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige

voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus

50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Rozenburg:

DatumBetreftOnderwerp
09-06-2022Rozenburgverleende standplaatsvergunning Molenweg/Raadhuisplein

Betreft: Overig (gmb-2022-259047)

01-06-2022RozenburgAangevraagde omgevingsvergunning Kruizemunt 12

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-247086)

29-04-2022RozenburgVergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Raadhuisplein 36

Betreft: Overig (gmb-2022-193335)

11-04-2022RozenburgVerleende omgevingsvergunning Dwarsweg 9

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-161618)

30-03-2022RozenburgVerleende omgevingsvergunning Tulpenstraat 26

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-142106)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.