Gemeente Tilburg - Creëren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Mangrovestraat 32

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Tilburg op 24 januari 2022, betreffende een object gelegen in Tilburg.

informatie alleen over tilburg

Inhoud Verkeersbesluit:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Tilburg


Registratienummer Vkb-2022-05-GPP-Mangrovestraat 32

Redacteur Christiaan Delissen

Besluit inzake Creëren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Afdelingshoofd Wilbert Wouters

Datum besluit 24-01-2022

Publiceren ja, officiële bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

Overwegende dat:

 • op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • er voor het volgende adres: Mangrovestraat 32 te Tilburg een aanvraag is gedaan voor het creëren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;

 • de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart;

 • de aanvrager om medische gronden in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats die binnen 100 meter van bovenstaand adres gesitueerd is;

 • er geen mogelijkheid is tot parkeren op eigen terrein;

 • de dichtstbijzijnde beschikbare parkeerplaats bij de toegang tot het pand wordt ingericht als het gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;

 • uit het oogpunt van het beschermen van de weggebruiker en passagiers en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer het wenselijk c.q noodzakelijk is een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te creëren;

 • uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het waarborgen van een goede doorstroming van het verkeer, het noodzakelijk is hiervoor conform CROW 96b tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen;

 • over deze maatregelen overleg is gepleegd met de Politie-Chef van eenheid Zeeland-West-Brabant, District Hart van Brabant, waarbij deze heeft verklaard met deze maatregelen te kunnen instemmen.

 • Gelet op:

  De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels- en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit van 15 mei 2012.

  Besluit:

  Het creëren van een gehandicaptenparkeerplaats op de dichtstbijzijnde beschikbare locatie voor Mangrovestraat 32 te Tilburg door het plaatsen van een verkeersbord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, en een onderbord met kenteken, zoals is aangegeven op de aan dit besluit gehechte tekening:

 • Mangrovestraat 32 (GPP).pdf

 • Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

  namens deze,

  hoofd Ruimtelijke Uitvoering,

  Wilbert Wouters

  Iedereen, wiens belang betrokken is, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet in ieder geval worden voorzien van een datum, naam en adres van de bezwaarmaker, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden waarop bezwaar wordt gemaakt. Een eventueel bezwaarschrift kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90155 te 5000 LH Tilburg.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Tilburg:

  DatumBetreftOnderwerp
  25-05-2022TilburgTilburg, toegekend aanvraag voor een omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2022-00674 Thomas van Aquinostraat 44 te Tilburg, plaatsen van dakkapellen, verzonden 23 mei 2022.

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-235721)

  25-05-2022TilburgTilburg, ingekomen aanvraag voor een omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2022-02004 De Schans 123 te Tilburg, ombouwen van het pand tot noodopvang voor vluchtelingen, 5 mei 2022

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-235449)

  25-05-2022TilburgTilburg, ingekomen aanvraag voor een omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2022-02264 Brucknerlaan 20 te Tilburg, plaatsen van een erfafscheiding, 23 mei 2022

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-236989)

  25-05-2022Tilburggemeente Tilburg - Creëren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Hoefstraat 49

  Betreft: Verkeersbesluit (gmb-2022-234710)

  20-05-2022TilburgTilburg, toegekend aanvraag voor een omgevingsvergunning Z-HZ_WABO-2021-04555 Burgemeester Brokxlaan 1041 te Tilburg, plaatsen van een luifel aan de wagon, verzonden 18 mei 2022.

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-228908)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.