V21/46394:geweigerde omgevingsvergunning (Gemeente Eindhoven)

Bouwvergunning gepubliceerd door de Gemeente Eindhoven op 24 januari 2022

informatie alleen over gemeente eindhoven

Inhoud Bouwvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Eindhoven


V21/46394:geweigerde omgevingsvergunning

[Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning een besluit is genomen.

Zaaknummer: V21/46394

Omschrijving: realiseren van 1 appartement en 2 onzelfstandige woonruimtes

Adres: Leenderweg 30

Datum beslissing: 20 januari 2022

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven.

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken.

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de sector Veiligheid, Juridische zaken & Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen.

Heeft u een spoedeisend belang? U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

============


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Eindhoven:

DatumBetreftOnderwerp
27-05-2022EindhovenVerlenging beslistermijn voor het verhogen van de afvoerpijp aan de Gasfabriek 3 te Eindhoven

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-240804)

27-05-2022EindhovenToestemming voor het realiseren van een aanbouw van een schuurtje naast een bestaande woning aan de Bolognalaan 10 te Eindhoven

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-240865)

27-05-2022Gem. EindhovenBekendmaking ontvangst melding Besluit uniforme saneringen (BUS) Vestdijk thv nr. 23

Betreft: Milieuvergunning (gmb-2022-239938)

27-05-2022EindhovenVerlenging beslistermijn voor het realiseren van een gevelwijziging en units plaatsen linkerzijgevel aan de Moreelselaan 62 te Eindhoven

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-240821)

27-05-2022EindhovenToestemming voor het plaatsen van reclame met licht aan de gevel aan de Jeroen Boschlaan 2 A te Eindhoven

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-240880)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.