Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Vest 37 in Gouda

Bouwvergunning sloopvergunning gepubliceerd door de Gemeente Gouda op 24 januari 2022, betreffende een object gelegen in Gouda.

informatie alleen over gouda

Inhoud Bouwvergunning sloopvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Gouda


Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Vest 37 in Gouda

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 31 december 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Dit betreft het aanpassen van 21 appartementen ter plaatse van de Vest 37 in Gouda. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2021361680. De aanvraag betreft:

 • bouwen

 • slopen

 • Procedure

  De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de gemeente Gouda een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

  U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

  Inlichtingen

  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Gouda:

  DatumBetreftOnderwerp
  20-05-2022GoudaKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Wijdstraat 33 ( ontsluiting via Achter de Vismarkt 1A-10) in Gouda

  Betreft: Overig (gmb-2022-228395)

  18-05-2022GoudaKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Achterwillenseweg naast 146 in Gouda

  Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-223746)

  18-05-2022GoudaKennisgeving ontvangst aanvraag APV/Bb Ontheffing Burgemeester van Reenensingel in Gouda (t.h.v. Groenhovenweg)

  Betreft: Overig (gmb-2022-222750)

  13-05-2022GoudaKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Sint Josephstraat 92 in Gouda

  Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-215495)

  04-05-2022GoudaKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Cronestein 35 in Gouda

  Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-199483)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.