Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, perceel tussen Draaiboom 46 en 54 in Lage Mierde, aanleggen van een inrit

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Reusel-De Mierden op 24 januari 2022, betreffende een object gelegen in Lage Mierde.

informatie alleen over lage mierde

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Reusel-De Mierden


Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, perceel tussen Draaiboom 46 en 54 in Lage Mierde, aanleggen van een inrit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Locatie:

perceel tussen Draaiboom 46 en 54 in Lage Mierde

Omschrijving:

aanleggen van een inrit

Besluitdatum:

20 januari 2022

Zaaknummer:

REU-2022-0011

Onderdelen:

 • Inrit/Uitweg

 • Procedure:

  Regulier

  Bezwaar

  Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5540 AA Reusel. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 21 januari 2022 en bedraagt 6 weken.

  Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

  Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Lage Mierde:

  DatumBetreftOnderwerp
  25-04-2022Lage MierdeBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Dunsedijk 3A in Lage Mierde, afwijken van het bestemmingsplan voor het in gebruik nemen van een buitenterras

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-183611)

  07-04-2022Lage MierdeAfhandeling melding algemene plaatselijke verordening, Broekkant 11 in Lage Mierde, organiseren van een Jeugdkamp door V.V. SDO'39 van 25 tot en met 28 mei 2022

  Betreft: Overig (gmb-2022-155959)

  04-03-2022Lage MierdeOntvangst aanvraag omgevingsvergunning, Dunsedijk 3 A in Lage Mierde, afwijken van het bestemmingsplan voor het in gebruik nemen van een buitenterras

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-96585)

  24-01-2022Lage MierdeBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, perceel tussen Draaiboom 46 en 54 in Lage Mierde, aanleggen van een inrit

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-28803)

  12-01-2022Lage MierdeOntvangst aanvraag omgevingsvergunning, Vloeieind 5 in Lage Mierde, kappen van vier bomen en het snoeien van een rij populieren

  Betreft: Kapvergunning (gmb-2022-12406)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.