Verleende standplaatsvergunning Proveniersplein t.o nr 22 (Rotterdam)

Bouwvergunning gepubliceerd door de Gemeente Rotterdam op 21 januari 2022, betreffende een object gelegen in Rotterdam.

informatie alleen over rotterdam

Inhoud Bouwvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam


verleende standplaatsvergunning Proveniersplein t.o nr 22

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij de volgende standplaatsvergunning heeft verleend (art. 5.18 e.v. Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Rotterdam 2012):

Locatie: Proveniersplein tegenover nummer 22

postcode: 3013 EA Rotterdam

Gebied: Noord

Dossiernr: 20784-2022

Datum besluit: 18 jan 2022

Activiteit: verkoop oliebollen

Periode: 1 nov 22 31 jan 2023

status: Verleend

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

Dit bezwaarschrift moet tenminste bevatten:

- Naam en adres van de indiener;

- Datum bezwaarschrift;

- De gronden van het bezwaar;

- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Rotterdam:

DatumBetreftOnderwerp
20-05-2022RotterdamKennisgeving verleende omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ voor het pand aan de Jan Steenstraat 30, 3042 AL te Rotterdam.

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-227739)

16-05-2022RotterdamGemeente Rotterdam - Instellen lengtebeperking - Nudenoord

Betreft: Verkeersbesluit (gmb-2022-218822)

16-05-2022RotterdamVergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Tweelingenstraat 77

Betreft: Overig (gmb-2022-218776)

16-05-2022RotterdamVergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Augustinusstraat 52

Betreft: Overig (gmb-2022-217950)

16-05-2022RotterdamVergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Verschoorstraat 62B

Betreft: Overig (gmb-2022-218767)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.