Verleende omgevingsvergunning Sevillaweg 140 (Rotterdam)

Bouwvergunning gepubliceerd door de Gemeente Rotterdam op 21 januari 2022, betreffende een object gelegen in Rotterdam.

informatie alleen over rotterdam

Inhoud Bouwvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam


Verleende omgevingsvergunning Sevillaweg 140

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend

dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht)

Sevillaweg 140, 3047AL, het aanbrengen van een handelsreclame op het bestaande bedrijfspand (datum besluit 14-01-2022, zelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.21.12.00151)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van

verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus

1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige

voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus

50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Rotterdam:

DatumBetreftOnderwerp
20-05-2022RotterdamKennisgeving verleende omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ voor het pand aan de Jan Steenstraat 30, 3042 AL te Rotterdam.

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-227739)

16-05-2022RotterdamGemeente Rotterdam - Instellen lengtebeperking - Nudenoord

Betreft: Verkeersbesluit (gmb-2022-218822)

16-05-2022RotterdamVergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Tweelingenstraat 77

Betreft: Overig (gmb-2022-218776)

16-05-2022RotterdamVergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Augustinusstraat 52

Betreft: Overig (gmb-2022-217950)

16-05-2022RotterdamVergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Verschoorstraat 62B

Betreft: Overig (gmb-2022-218767)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.