Omgevingsvergunning verleend (Gemeente Hulst)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Hulst op 21 januari 2022

informatie alleen over gemeente hulst

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Hulst


Omgevingsvergunning verleend

Verleende Omgevingsvergunning regulier, Patrijzendijk kavel HUL00 T 489.

Zaakomschrijving: het kappen van 43 bomen (Canadese populier)

Zaaknummer: 256446

Beschikking datum verzonden: 19-1-2022

U kunt de verleende vergunning inzien tot 6 weken na de datum van verzending. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

Bezwaar

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda).

Nadere informatie is te verkrijgen bij de afdeling Wonen en Werken, Grote Markt 21 te Hulst, tel. 14 0114. Voor het inzien van de plannen dient u een afspraak te maken.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Hulst:

DatumBetreftOnderwerp
24-05-2022Gem. HulstMelding Activiteitenbesluit van J.A.M. Serrarens

Betreft: Milieuvergunning (gmb-2022-232717)

20-05-2022HengstdijkAanvraag Omgevingsvergunning, Hengstdijk, Margaretsedijk 31

Betreft: Overig (gmb-2022-229606)

18-05-2022Nieuw-NamenAanvraag Omgevingsvergunning, Nieuw Namen, Kauterstraat 45

Betreft: Overig (gmb-2022-222056)

18-05-2022ClingeAanvraag Omgevingsvergunning, Clinge, Rembrandtstraat ongenummerd, kadastraal bekend asls HUL00 K 1207

Betreft: Overig (gmb-2022-225005)

18-05-2022Gem. HulstAanvraag Omgevingsvergunning, Sint Jansteen, Geslechtedijk ongenummerd kadastraal bekend als HUL00L77

Betreft: Overig (gmb-2022-223107)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.