Verleende omgevingsvergunning Blekestraat 17 Groede

Bouwvergunning gepubliceerd door de Gemeente Sluis op 19 januari 2022, betreffende een object gelegen in Groede.

informatie alleen over groede

Inhoud Bouwvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Sluis


Verleende omgevingsvergunning Blekestraat 17 Groede

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend voor:

 • Blekestraat 17 te Groede voor het renoveren van de woning, datum verzending besluit: 10-01-2022 (OV-2021315).

 • Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien. U kunt een telefonische afspraak maken via het nummer: 0117-457000 of via de e-mail: info@gemeentesluis.nl.

  Tegen een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit bij het college een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet binnen de hiervoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen.

  Indien bezwaar wordt gemaakt kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een afschrift van het bezwaarschrift dient te worden overlegd. Er wordt een griffierecht geheven.

  Oostburg, 19 januari 2022


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Groede:

  DatumBetreftOnderwerp
  20-04-2022GroedeOntwerpbestemmingsplan Slijkstraat 6 Groede

  Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2022-176243)

  19-01-2022GroedeVerleende omgevingsvergunning Blekestraat 17 Groede

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-22998)

  19-01-2022GroedeOntwerpwijzigingsplan Nieuweweg 1 Groede

  Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2022-23075)

  12-01-2022GroedeAanvraag omgevingsvergunning Gerard de Moorsweg 5 Groede

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-11653)

  12-01-2022GroedeVerleende omgevingsvergunning Provincialeweg 40 Groede

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-11679)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.