Toestemming voor het uitbreiden dakterras aan Visserstraat 5 te Groningen

Bouwvergunning gepubliceerd door de Gemeente Groningen op 19 januari 2022, betreffende een object gelegen in Groningen.

informatie alleen over groningen

Inhoud Bouwvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Groningen


Toestemming voor het uitbreiden dakterras aan Visserstraat 5 te Groningen

Burgemeester en wethouders van Groningen maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

BEKENDMAKING DEFINITIEF BESLUIT VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING (verleend)

Adres

Postcode

Omschrijving

Visserstraat 5 te Groningen

9712 CR

uitbreiden dakterras (verzenddatum 10-01-2022, dossiernummer 202178638)

Deze verleende vergunning ligt vanaf de dag na de boven genoemde verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via htpps://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden

Rechtsbescherming

Indien u het niet eens bent met deze verleende omgevingsvergunning dan kunt u daartegen bezwaar instellen volgens de Algemene wet bestuursrecht. De termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken bedraagt zes weken en vangt aan op de dag na de verzenddatum van deze vergunning. Een bezwaarschrift kunt u kosteloos indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Een bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van een besluit. U kunt daarom naast het indienen van bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.

Groningen,

19 januari 2022


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Groningen:

DatumBetreftOnderwerp
19-05-2022GroningenVerlenging beslistermijn voor het handelen in strijd met regels ro aan Chopinlaan 12 te Groningen

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-226068)

19-05-2022GroningenAanvraag vergunning voor het vellen 3 bomen aan Fultsemaheerd 10 te Groningen

Betreft: Kapvergunning (gmb-2022-225864)

19-05-2022GroningenToestemming voor een buitenspeeldag op 8-6-2022 aan Oliemuldersweg te Groningen

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2022-227818)

19-05-2022GroningenMelding voor het verwijderen berging aan Friesestraatweg 432 te Groningen

Betreft: Sloopvergunning (gmb-2022-225792)

19-05-2022GroningenMelding voor de diverse sloopwerkzaamheden en asbestverwijderingswerkzaamheden in vm. platformtheater aan Boterdiep 44, 46, 48 en Nieuwe Ebbingestraat 47 en 47a te Groningen

Betreft: Sloopvergunning (gmb-2022-225811)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.