Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Polderlaan 166 in Waddinxveen (Parkzicht Fase 2 bwnr 90)

Bouwvergunning gepubliceerd door de Gemeente Waddinxveen op 19 januari 2022, betreffende een object gelegen in Waddinxveen.

informatie alleen over waddinxveen

Inhoud Bouwvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Waddinxveen


Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Polderlaan 166 in Waddinxveen (Parkzicht Fase 2 bwnr 90)

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 13 januari 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Dit betreft het uitvoeren van een interne constructieve wijziging ter plaatse van de Polderlaan 166 in Waddinxveen (Parkzicht Fase 2 bwnr 90). De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2022015252. De aanvraag betreft:

 • bouwen

 • Procedure

  De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de gemeente Waddinxveen een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

  U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

  Inlichtingen

  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Waddinxveen:

  DatumBetreftOnderwerp
  18-05-2022WaddinxveenKennisgeving ontvangst aanvraag APV/Bb Ontheffing Henegouwerweg 119 in Waddinxveen

  Betreft: Overig (gmb-2022-224086)

  13-05-2022WaddinxveenKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Tweede Bloksweg naast 42d Triangel Kavel 7 (E 847) in Waddinxveen

  Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-215481)

  11-05-2022WaddinxveenGemeente Waddinxveen - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Henegouwerweg te Waddinxveen

  Betreft: Verkeersbesluit (gmb-2022-208081)

  05-05-2022WaddinxveenKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Peter Zuidlaan nabij 13 in Waddinxveen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-203898)

  04-05-2022WaddinxveenKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Pioenroos 8 in Waddinxveen

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-199599)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.