Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Nieuwstraat 2 in Oirschot, afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van 2 levensloopbestendige seniorenwoningen

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Oirschot op 19 januari 2022, betreffende een object gelegen in Oirschot.

informatie alleen over oirschot

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Oirschot


Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Nieuwstraat 2 in Oirschot, afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van 2 levensloopbestendige seniorenwoningen

Burgemeester en wethouders maken de volgende omgevingsvergunning is bekend:

Locatie:

Nieuwstraat 2 in Oirschot

Omschrijving:

afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van 2 levensloopbestendige seniorenwoningen

Besluitdatum:

13 januari 2022

Zaaknummer:

OIR-2021-0635

Onderdelen:

 • Afwijken goedkeuring

 • Procedure:

  Uitgebreid, het besluit is wel gewijzigd ten opzichte van het ontwerp besluit.

  Beroep

  Belanghebbenden van die een ontwerp opgesteld hebben tegen het besluit een beroepschrift indienen bij de rechtbank 90125 5200 MA 's-Hertogenbosch. De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 20 januari 2022 en bedragen 6 weken.

  Daarnaast kunt u een voorlopige bepaling tot schorsing van het besluit treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige beroepsvoorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen en/of een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbankspraak via http://loket.rechtspraak.nl/bestuur. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

  Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl van telefoonnummer 0499-583333). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Oirschot:

  DatumBetreftOnderwerp
  18-05-2022OirschotBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Karel Doormanlaan 3 in Oirschot, plaatsen van een tuinhuis

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-222967)

  05-05-2022OirschotBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Westfields 1020 in Oirschot, plaatsen van een rackingbouw (uitbreiden van een magazijnopslag)

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-203741)

  04-05-2022OirschotAfhandeling melding algemene plaatselijke verordening, Koestraat 20 in Oirschot, organiseren van het Brabants Bierfestival op 26 mei 2022 en in de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026

  Betreft: Overig (gmb-2022-200484)

  25-04-2022OirschotAanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan Beliënstraatje 3 5688ET Oirschot

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-185406)

  25-04-2022OirschotMelding voor het organiseren van Koningsdag Oirschot op 27 april 2022 aan de Markt in Oirschot

  Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2022-185408)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.