Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, diverse locaties op bedrijventerreinen in Bladel, plaatsen van bewakingscamera's

Bouwvergunning gepubliceerd door de Gemeente Bladel op 19 januari 2022

informatie alleen over gemeente bladel

Inhoud Bouwvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Bladel


Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, diverse locaties op bedrijventerreinen in Bladel, plaatsen van bewakingscamera's

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Locatie:

diverse locaties op bedrijventerreinen in Bladel

Omschrijving:

plaatsen van bewakingscamera's

Besluitdatum:

17 januari 2022

Zaaknummer:

BLA-2021-1408

Onderdelen:

 • Bouwen

 • Procedure:

  Regulier

  Bezwaar

  Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5530 AA Bladel. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 18 januari 2022 en bedraagt 6 weken.

  Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

  Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-361636). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Bladel:

  DatumBetreftOnderwerp
  25-05-2022HoogeloonBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Landrop 11A1 in Hoogeloon, afwijken van het bestemmingsplan voor het bewonen van een tijdelijke woonunit

  Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-236427)

  16-05-2022BladelAanvraag vergunning voor het bouwen van zes appartementen aan Vogelwikke ongenummerd in Bladel

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-218864)

  05-05-2022Gem. BladelAfhandeling melding algemene plaatselijke verordening, Doolandpark in Bladel, organiseren van een volleybaltoernooi op maandagen in mei, 13, 20, 27 juni en 11 juli 2022 en in de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026

  Betreft: Overig (gmb-2022-204474)

  04-05-2022Gem. BladelAfhandeling melding algemene plaatselijke verordening, locatie Wielerclub het Snelle Wiel en mountainbikeparcours Dak van Netersel, organiseren van een Grote Prijs (GP) combinatiewedstrijd: tijdrit & XCO op 10 juli 2022

  Betreft: Overig (gmb-2022-199961)

  04-05-2022Gem. BladelInformatieve artikelen gemeente Bladel, week 18 - 2022

  Betreft: Overig (gmb-2022-201945)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.