Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Lemel 15 in Hapert, bouwen van een woning met bijgebouw

Bouwvergunning omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Bladel op 19 januari 2022, betreffende een object gelegen in Hapert.

informatie alleen over hapert

Inhoud Bouwvergunning omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Bladel


Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Lemel 15 in Hapert, bouwen van een woning met bijgebouw

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Locatie:

Lemel 15 in Hapert

Omschrijving:

bouwen van een woning met bijgebouw

Besluitdatum:

17 januari 2022

Zaaknummer:

BLA-2021-1328

Onderdelen:

 • Bouwen

 • Afwijken bestemmingsplan

 • Procedure:

  Regulier

  Bezwaar

  Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5530 AA Bladel. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 18 januari 2022 en bedraagt 6 weken.

  Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

  Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-361636). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Hapert:

  DatumBetreftOnderwerp
  28-04-2022HapertAanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan De Kuil 8 5527AA Hapert

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-190773)

  31-03-2022HapertOntvangst aanvraag omgevingsvergunning, De Wijer 21A in Hapert, aanleggen van een inrit

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-143385)

  30-03-2022HapertVertrokken naar onbekende bestemming

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2022-141619)

  30-03-2022HapertOpenbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders van 15 maart 2022

  Betreft: Overig (gmb-2022-141605)

  30-03-2022HapertBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Ganzestraat 14 in Hapert, bouwen van een garage

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-139685)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.