Besluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, gemeente Eersel, plaatsen van tijdelijke reclameborden van 3 tot 17 maart 2022 ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Overig gepubliceerd door de Gemeente Eersel op 19 januari 2022

informatie alleen over gemeente eersel

Inhoud Overig:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Eersel


Besluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, gemeente Eersel, plaatsen van tijdelijke reclameborden van 3 tot 17 maart 2022 ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning algemene plaatselijke verordening is verleend:

Locatie:

gemeente Eersel

Omschrijving:

plaatsen van tijdelijke reclameborden van 3 tot 17 maart 2022 ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Besluitdatum:

17 januari 2022

Zaaknummer:

EER-2022-0030

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 12, 5520 AA Eersel. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 18 januari 2022 en bedraagt 6 weken.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-531300). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Eersel:

DatumBetreftOnderwerp
20-05-2022Gem. EerselMelding voor het Duizel Kermis van 30 juli tot en met 2 augustus 2022 en in de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026 aan Smisplein in Duizel

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2022-229008)

19-05-2022WintelreAanvraag vergunning voor het kappen van 25 bomen aan Merenweg 4 5513NZ Wintelre

Betreft: Kapvergunning (gmb-2022-227425)

18-05-2022EerselBesluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, op het E3-strand aan de Buivensedreef 10 in Eersel, organiseren van Teamweekender op 3, 4 en 5 juni 2022

Betreft: Overig (gmb-2022-223249)

13-05-2022WintelreBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Koemeersdijk 7 in Wintelre, afwijken van het bestemmingsplan voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-215532)

04-05-2022WintelreBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Mostheuvel 21 in Wintelre, afwijken van het bestemmingsplan voor het verbouwen en uitbreiden van een bijgebouw

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-201324)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.