Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Herziening Hoogeindseweg 23, Gildeterrein´ (Gemeente Oirschot)

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Oirschot op 19 januari 2022

informatie alleen over gemeente oirschot

Inhoud Bestemmingsplan:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Oirschot


Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Herziening Hoogeindseweg 23, Gildeterrein´

Ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Oirschot maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Herziening Hoogeindseweg 23, Gildeterrein’ ter visie wordt gelegd. Vanaf 20 januari 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0823.BPBGHOOGEIND23‐ONTW) met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter visie. U kunt het plan raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer: NL.IMRO.0823.BPBGHOOGEIND23‐ONTW. Het plan ligt ook ter inzage bij het gemeentehuis aan de Deken Frankenstraat 3 in Oirschot. Om het plan in te zien kunt u een afspraak inplannen. In verband met de coronamaatregelen verzoeken wij u het plan zoveel mogelijk digitaal te raadplegen.

Doel van het ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt de verplaatsing mogelijk van het schuttersgilde, momenteel gevestigd op de locatie bij de Oude Toren in Oostelbeers, naar het perceel aan de Hoogeindseweg 23, ten zuiden van Oostelbeers. Met het bestemmingsplan wordt de realisatie van een nieuw clubgebouw en de plaatsing van vier schutsbomen op de locatie aan de Hoogeindseweg 23 planologisch mogelijk gemaakt. Het gaat hierbij om het perceel kadastraal bekend als gemeente Oost-, West- en Middelbeers, sectie C, nummers 2522 en 2527. Tevens zal Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant worden verzocht om de grenzen van het werkingsgebied ‘Natuurnetwerk Brabant’ op de verbeelding van de Interim Omgevingsverordening aan te passen, ten behoeve van het plan. Hiertegen kan afzonderlijk een zienswijze worden ingediend.

Wilt u hierover een zienswijze kenbaar maken?

Binnen de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (niet per e-mail) een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van Oirschot. Zienswijzen moeten worden geadresseerd aan Postbus 11, 5688 ZG Oirschot. Mondelinge zienswijzen kunt u tijdens openingstijden van het gemeentehuis op afspraak kenbaar maken bij de Centrale Balie. In verband met de coronamaatregelen verzoeken wij u zoveel mogelijk een schriftelijke zienswijze in te dienen.

Oirschot, 19 januari 2022


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Oirschot:

DatumBetreftOnderwerp
18-05-2022OostelbeersAanvraag vergunning voor het uitbreiden en verbouwen van een woning aan Glazenmaker 11 5091GT Oost West en Middelbeers

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-222914)

18-05-2022OirschotBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Karel Doormanlaan 3 in Oirschot, plaatsen van een tuinhuis

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-222967)

05-05-2022OirschotBesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Westfields 1020 in Oirschot, plaatsen van een rackingbouw (uitbreiden van een magazijnopslag)

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-203741)

04-05-2022OirschotAfhandeling melding algemene plaatselijke verordening, Koestraat 20 in Oirschot, organiseren van het Brabants Bierfestival op 26 mei 2022 en in de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026

Betreft: Overig (gmb-2022-200484)

25-04-2022OirschotAanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan Beliënstraatje 3 5688ET Oirschot

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-185406)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.