Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Bierhoogtweg 17 in Zevenhuizen (Gemeente Zuidplas)

Bouwvergunning milieuvergunning gepubliceerd door de Gemeente Zuidplas op 19 januari 2022

informatie alleen over gemeente zuidplas

Inhoud Bouwvergunning milieuvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Zuidplas


Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Bierhoogtweg 17 in Zevenhuizen

Op 11 januari 2022 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Zuidplas een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 2021142849. Dit betreft het realiseren van een uitbreiding van de technische ruimte en een dakverhoging ter plaatse van de Bierhoogtweg 17 in Zevenhuizen. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

 • bouwen

 • milieuvergunning

 • Inzage

  Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de gemeente Zuidplas. Het adres en de openingstijden kunt u vinden op de website van de gemeente Zuidplas. De inzageperiode is zes weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking. Een dag na de start van inzageperiode start de beroepstermijn. De inzageperiode en beroepstermijn eindigen zes weken na de start van de beroepstermijn.

  Beroep

  Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het beroep bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent.

  Een beroepschrift kan ook digitaal worden ingesteld op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Het indienen van beroep betekent overigens niet dat het besluit niet geldt.

  Voorlopige voorziening

  Indien er een spoedeisend belang is, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt.

  Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Inlichtingen

  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Zuidplas:

  DatumBetreftOnderwerp
  20-05-2022Gem. ZuidplasKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning kavel 7 aan de Paltsgraaf in Zevenhuizen

  Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-229865)

  18-05-2022Gem. ZuidplasVastgesteld bestemmingsplan “Stevensstraat 78 in Moordrecht”

  Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2022-223214)

  12-05-2022MoordrechtKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Middelweg 11 in Moordrecht

  Betreft: Overig (gmb-2022-213626)

  04-05-2022Gem. ZuidplasKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Koningskwartier fase 8B in Zevenhuizen

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-201810)

  04-05-2022Nieuwerkerk aan den IJsselKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Sterremos 45 in Nieuwerkerk aan den IJssel

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-199585)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.