Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Bovenkerkseweg 56 in Stolwijk

Bouwvergunning gepubliceerd door de Gemeente Krimpenerwaard op 13 januari 2022, betreffende een object gelegen in Stolwijk.

informatie alleen over stolwijk

Inhoud Bouwvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Krimpenerwaard


Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Bovenkerkseweg 56 in Stolwijk

Op 6 januari 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel en kozijnen en het plaatsen van dakkapellen op locatie Bovenkerkseweg 56 in Stolwijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer SXO-20220042.

Procedure

De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@krimpenerwaard.nl of telefoonnummer 14 0182.

De gemeente neemt eerst een besluit over de ingekomen aanvraag. Dit besluit wordt later gepubliceerd. In die publicatie vindt u ook informatie over het indienen van bezwaar of zienswijzen.

Indien van toepassing worden de bouwplannen ter beoordeling voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Als u belangstelling hebt om de behandeling van een bepaald bouwplan bij te wonen, dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Vergunning, toezicht en handhaving, telefoonnummer 14 0182.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Stolwijk:

DatumBetreftOnderwerp
29-04-2022StolwijkKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Frans Halsstraat 10 t.m. 32 in Stolwijk

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-193050)

21-04-2022StolwijkKennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning, Groeneweg 1a-1, 2821 ST Stolwijk

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning (gmb-2022-180420)

14-04-2022StolwijkKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Schoonouwenseweg 12 in Stolwijk

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-170059)

30-03-2022StolwijkVaststelling wijzigingsplan Koolwijkseweg 19a, Stolwijk

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2022-134943)

24-03-2022StolwijkKennisgeving termijnverlenging SXO-20220048, Benedenkerkseweg 82 in Stolwijk

Betreft: Bouwvergunning omgevingsvergunning sloopvergunning (gmb-2022-132241)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.