Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Bosdreef 4 in Bergeijk, kappen van 4 bomen

Kapvergunning gepubliceerd door de Gemeente Bergeijk op 12 januari 2022, betreffende een object gelegen in Bergeijk.

informatie alleen over bergeijk

Inhoud Kapvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk


Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Bosdreef 4 in Bergeijk, kappen van 4 bomen

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen:

Nr.: BER-2022-0033

Datum ontvangst: 9 januari 2022

Omschrijving: Bosdreef 4 in Bergeijk, kappen van 4 bomen

Procedure

Deze publicatie is alleen bedoeld ter informatie, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag (bij de uitgebreide procedure binnen 26 weken). Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. U kunt tegen een aanvraag geen zienswijze / bezwaar indienen. Zodra een (ontwerp)besluit is genomen wordt dit gepubliceerd. Bij de publicatie van het (ontwerp)besluit vermelden we hoe u zienswijze / bezwaar / beroep kunt indienen.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bergeijk:

DatumBetreftOnderwerp
18-05-2022BergeijkOntwerpbesluit omgevingsvergunning, Eerselsedijk 2 in Bergeijk brandveilig gebruiken van een woonzorggebouw

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-223947)

18-05-2022BergeijkGemeente Bergeijk - Ontwerpbestemmingsplan 'Weebosch 68 en Spaanrijt 2, Bergeijk'

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2022-225338)

13-05-2022BergeijkIngekomen milieumelding, Kapelweg/Lommelseweg, sectie G 39 in Bergeijk, beëindigen van de bedrijfsmatige activiteiten (opslag mest in mestbassin)

Betreft: Overig (gmb-2022-215607)

04-05-2022BergeijkIngekomen aanvraag omgevingsvergunning, Loo 35a 5571KN Bergeijk, plaatsen van een woonunit voor de duur van 1 jaar

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-202302)

15-04-2022BergeijkIngekomen APV melding, Terlostraat 4 in Bergeijk, organiseren van de Eco-natuurmarkt op 26 juni 2022

Betreft: Milieuvergunning omgevingsvergunning reclamevergunning (gmb-2022-171848)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.