Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Zwarte Bergendreef 1 2 in Luyksgestel, kappen van 5 bomen

Bouwvergunning kapvergunning gepubliceerd door de Gemeente Bergeijk op 12 januari 2022, betreffende een object gelegen in Luyksgestel.

informatie alleen over luyksgestel

Inhoud Bouwvergunning kapvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk


Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning, Zwarte Bergendreef 1 2 in Luyksgestel, kappen van 5 bomen

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen:

Nr.: BER-2022-0032

Datum ontvangst: 8 januari 2022

Omschrijving: Zwarte Bergendreef 1 2 in Luyksgestel, kappen van 5 bomen

Procedure

Deze publicatie is alleen bedoeld ter informatie, deze ligt niet ter inzage en is niet digitaal te volgen. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag (bij de uitgebreide procedure binnen 26 weken). Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. U kunt tegen een aanvraag geen zienswijze / bezwaar indienen. Zodra een (ontwerp)besluit is genomen wordt dit gepubliceerd. Bij de publicatie van het (ontwerp)besluit vermelden we hoe u zienswijze / bezwaar / beroep kunt indienen.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Luyksgestel:

DatumBetreftOnderwerp
28-04-2022Luyksgestelverleende reguliere omgevingsvergunning, Neerrijt 39 in Luyksgestel, renoveren van een woning

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-188791)

21-04-2022Luyksgestelverleende reguliere omgevingsvergunning, Hoogeind 3 in Luyksgestel, aanleggen van een extra inrit/uitweg

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-179978)

06-04-2022LuyksgestelIngekomen melding lozing buiten inrichting, Loonsebaan 3 in Luyksgestel, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem

Betreft: Overig (gmb-2022-153848)

30-03-2022LuyksgestelBesluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai – Neerrijt (hoek Rijt/Neerrijt) te Luyksgestel

Betreft: Overig (gmb-2022-142312)

10-03-2022Luyksgestelverleende APV vergunning, Hasselsestraat 3 in Luyksgestel, een ontheffing sluitingsuur voor de zaterdag in 2022

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-107160)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.