Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Zellingkade 23, 2831 BA Gouderak

Bouwvergunning gepubliceerd door de Gemeente Krimpenerwaard op 12 januari 2022, betreffende een object gelegen in Gouderak.

informatie alleen over gouderak

Inhoud Bouwvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Krimpenerwaard


Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Zellingkade 23, 2831 BA Gouderak

Op 22 december 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het onderheien van een garage op locatie Zellingkade 23, 2831 BA Gouderak. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer SXO-20212791.

Procedure

De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@krimpenerwaard.nl of telefoonnummer 14 0182.

De gemeente neemt eerst een besluit over de ingekomen aanvraag. Dit besluit wordt later gepubliceerd. In die publicatie vindt u ook informatie over het indienen van bezwaar of zienswijzen.

Indien van toepassing worden de bouwplannen ter beoordeling voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Als u belangstelling hebt om de behandeling van een bepaald bouwplan bij te wonen, dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Vergunning, toezicht en handhaving, telefoonnummer 14 0182.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Gouderak:

DatumBetreftOnderwerp
12-05-2022GouderakKennisgeving termijnverlenging SXO-20212791, Zellingkade 23, 2831 BA Gouderak

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-214766)

21-02-2022GouderakKennisgeving ontvangst aanvraag vergunning APV/bijzondere wetten, Essendreef Gouderak

Betreft: Overig (gmb-2022-74171)

12-01-2022GouderakKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Zellingkade 23, 2831 BA Gouderak

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-12082)

29-12-2021GouderakKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kattendijk 105 a in Gouderak

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-480387)

13-12-2021GouderakKennisgeving besluit vaststellen maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer Middelblok 109 in Gouderak

Betreft: Overig (gmb-2021-450296)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.