Gemeente Molenlanden, verleende omgevingsvergunning reguliere procedure B 4 en B 4A te Ottoland, zaaknummer 1113220

Bouwvergunning gepubliceerd door de Gemeente Molenlanden op 12 januari 2022

informatie alleen over gemeente molenlanden

Inhoud Bouwvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Molenlanden


Gemeente Molenlanden, verleende omgevingsvergunning reguliere procedure B 4 en B 4A te Ottoland, zaaknummer 1113220

Kennisgeving verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Activiteit:

1. Bouwen van een bouwwerk

2. Handelen in strijd met de ruimtelijke regels

Voor: het bouwen van 2 woningen en een bijgebouw t.b.v. woning B 4A

Locatie: B 4 en B 4A te Ottoland

(Verzend)datum besluit: 10 januari 2022

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Daarom kunt u eventueel om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Bij omgevingsvergunningen voor meer dan 11 woningen, windenergieprojecten en herstructurering van woon- en werkgebieden wijzigt de beroepsprocedure als gevolg van de Crisis- en herstelwet. In de omgevingsvergunning kunt u nalezen of dit van toepassing is. Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met het vakteam Bouw- en Woningtoezicht via telefoonnummer: 088 75 15 000.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Molenlanden:

DatumBetreftOnderwerp
18-05-2022Gem. MolenlandenGemeente Molenlanden Kennisgeving ontvangst activiteitenbesluit milieubeheer Ambachtsweg 1 te Nieuw-Lekkerland

Betreft: Milieuvergunning (gmb-2022-223247)

18-05-2022Gem. MolenlandenGemeente Molenlanden, ingediende aanvraag omgevingsvergunning Dorpsweg 1-IV te Hoogblokland, zaaknummer 1141568

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-222937)

18-05-2022Gem. MolenlandenKennisgeving evenementenvergunning

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2022-222706)

04-05-2022Nieuw-LekkerlandGemeente Molenlanden - Wijzigen van maximaal twee algemene parkeerplaatsen in een parkeerplaats alleen bestemd voor elektrische voertuigen met gebruik van de laadpaal - Roerdomp, Nieuw-Lekkerland

Betreft: Verkeersbesluit (gmb-2022-198904)

04-05-2022WijngaardenGemeente Molenlanden, verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Provincialeweg N214 36 te Wijngaarden, zaaknummer 1134269

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-202505)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.