Voornemen wegslepen aanhanger van onbekende eigenaar aan de Van Tets van Goudriaanstraat (Gorinchem)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Gorinchem op 11 januari 2022, betreffende een object gelegen in Gorinchem.

informatie alleen over gorinchem

Inhoud Overig:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Gorinchem


Voornemen wegslepen aanhanger van onbekende eigenaar aan de Van Tets van Goudriaanstraat

Burgemeester en wethouders van Gorinchem maakt bekend dat zij op grond van artikel 125 van de Gemeentewet en artikel 170, lid 1, van de Wegenverkeerswet voornemens is de aanhangwagen weg te slepen:

Aanhangwagen

De aanhangwagen is geconstateerd op 9 december 2021 aan de Van Tets van Goudriaanstraat te Gorinchem. Wij zijn voornemens om de aanhangwagen weg te slepen op grond van artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gorinchem. De eigenaar van de aanhangwagen kan niet worden achterhaald.

Wij roepen de eigenaar of kentekenhouder van de aanhangwagen op deze binnen 14 dagen na publicatie van deze bekendmaking te verwijderen en verwijderd te houden uit de Gemeente Gorinchem. Als de aanhangwagen binnen deze periode niet is verwijderd, zijn wij voornemens om de overtreding te beëindigen door het toepassen van bestuursdwang. Dit houdt in dat wij de aanhangwagen op kosten van de eigenaar zullen (laten) verwijderen. Deze bevoegdheid steunt op artikel 125 van de Gemeentewet.

De aanhangwagen wordt gesleept naar het terrein van de Gemeente Gorinchem, team Buitendienst, op het adres Kleine Haarsekade 125, 4205NA in Gorinchem. De rechthebbende van de aanhangwagen kan, na betaling van de kosten verbonden aan het verwijderen en bewaren, de aanhangwagen terugkrijgen.

Zienswijze

Voordat wij tot het daadwerkelijk verwijderen van de aanhangwagen over zullen gaan in het geval dat de aanhangwagen dus niet verwijderd is stellen wij de eigenaar, op basis van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, in de gelegenheid een zienswijze op dit voornemen te geven binnen 7 dagen na publicatie van deze bekendmaking.

Voor het mondeling indienen van een zienswijze kan de eigenaar van bedoelde aanhangwagen contact op nemen met Team Veiligheid en Toezicht bereikbaar op telefoonnummer 14 0183. Het is ook mogelijk om vóór 18 januari 2021 schriftelijk te reageren. Een schriftelijke reactie kan gestuurd worden naar wegslepen@gorinchem.nl.

Deze bekendmaking is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het indienen van bezwaar of beroep is dan ook niet mogelijk.

Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van deze bekendmaking dan kan er contact opgenomen worden met Team Veiligheid en Toezicht, telefoonnummer 14 0183.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Gorinchem:

DatumBetreftOnderwerp
03-05-2022GorinchemAanvraag vergunning voor het Hippiefestival 2022 op 1 juli 2022 tot en met 3 juli 2022 aan Buiten de Waterpoort te Gorinchem

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2022-198636)

03-05-2022GorinchemAanvraag vergunning voor het plaatsen van een damwand aan Kolonel 9 te Gorinchem

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-198613)

26-04-2022GorinchemAanvraag vergunning voor het Timmerdorp 2022 van 12 augustus 2022 tot en met 20 augustus 2022 aan Buiten de Waterpoort e.o te Gorinchem

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2022-184294)

26-04-2022GorinchemAanvraag vergunning voor het verbouwen van een pand tot 14 woningen aan Nieuwe Walsteeg 7, Arkelstraat 85 en Haarstraat 69 te Gorinchem

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-184251)

26-04-2022GorinchemToestemming voor het wijzigen van de gevel en het aanbrengen van een markies en reclame aan Langendijk 5 te Gorinchem

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-184317)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.