Toestemming voor het uitbreiden van een woning aan Drijverslaan 14 te Gorinchem

Bouwvergunning gepubliceerd door de Gemeente Gorinchem op 11 januari 2022, betreffende een object gelegen in Gorinchem.

informatie alleen over gorinchem

Inhoud Bouwvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Gorinchem


Toestemming voor het uitbreiden van een woning aan Drijverslaan 14 te Gorinchem

Burgemeester en wethouders van Gorinchem maken bekend dat zij de volgende reguliere omgevingsvergunning hebben verleend:

Drijverslaan 14, 4205 ZJ (verzonden 05/01/ ’22)

het uitbreiden van een woning, activiteit bouwen, strijdigheid regels ruimtelijke ordening

Bent u het niet eens met dit besluit? In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden (zie verzenddatum in deze bekendmaking). U richt het bezwaarschrift aan de Gemeente Gorinchem, postbus 108, 4200 AC Gorinchem. Wilt u verder op de enveloppe en in uw bezwaarschrift duidelijk vermelden: Bezwaarschrift. U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via een webformulier op www.gorinchem.nl/bezwaarmaken. U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig. In het webformulier vult u uw gegevens in en daarnaast voegt u een document toe waarin u het bezwaarschrift motiveert. Ook kunt u andere bijlagen toevoegen die van belang zijn voor uw bezwaarschrift. Het besluit blijft gelden wanneer u een bezwaarschrift indient. Wanneer u dit wilt voorkomen, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Administratie Team B Rechtbank Rotterdam Postbus 50951 3007 BM Rotterdam. U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank via www.rechtspraak.nl/naar-de-rechter/bestuursrechter. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inzage

De verleende vergunningen kunt u inzien vanaf de eerste werkdag na deze publicatie.

U kunt hiervoor een afspraak maken op www.gorinchem.nl of telefonisch: 14 0183.

Welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert op woensdag, 19-01-2022. Voor meer informatie over de te behandelen plannen of het bijwonen van de vergadering kunt u contact opnemen met de secretaris van de welstandscommissie, dhr. Van der Vliet, telefoon (0183) 65 96 76.

Regionale welstandscommissie

De regionale welstandscommissie vergadert op woensdag 19-01-2022. Inlichtingen over de agenda zijn verkrijgbaar bij de Stichting Dorp, Stad en Land te Rotterdam, telefoon (010) 280 94 45.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Gorinchem:

DatumBetreftOnderwerp
24-05-2022GorinchemAanvraag vergunning voor het intern slopen aan Gasthuisstraat 22 te Gorinchem

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-231437)

03-05-2022GorinchemAanvraag vergunning voor het Hippiefestival 2022 op 1 juli 2022 tot en met 3 juli 2022 aan Buiten de Waterpoort te Gorinchem

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2022-198636)

03-05-2022GorinchemAanvraag vergunning voor het plaatsen van een damwand aan Kolonel 9 te Gorinchem

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-198613)

26-04-2022GorinchemAanvraag vergunning voor het Timmerdorp 2022 van 12 augustus 2022 tot en met 20 augustus 2022 aan Buiten de Waterpoort e.o te Gorinchem

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2022-184294)

26-04-2022GorinchemAanvraag vergunning voor het verbouwen van een pand tot 14 woningen aan Nieuwe Walsteeg 7, Arkelstraat 85 en Haarstraat 69 te Gorinchem

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-184251)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.