Gemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning exclusief terras, Café De kater komt later, dossiernummer OV21.0428, Rijksweg Zuid 131A, 6161 BJ Geleen

Exploitatievergunning gepubliceerd door de Gemeente Sittard-Geleen op 6 januari 2022, betreffende een object gelegen in Geleen.

informatie alleen over geleen

Inhoud Exploitatievergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Sittard-Geleen


Gemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning exclusief terras, Café De kater komt later, dossiernummer OV21.0428, Rijksweg Zuid 131A, 6161 BJ Geleen

De burgemeester van Sittard-Geleen heeft de volgende exploitatievergunning verleend.

Naam bedrijf: Café De kater komt later

Locatie: Rijksweg Zuid 131A, 6161 BJ Geleen

Dossiernummer: OV21.0428

Verzenddatum besluit: 20 december 2021

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemd besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Sittard-Geleen, postbus 18, 6130 AA Sittard. Verzend dit bezwaarschrift per post. Persoonlijk afgeven in het gemeentehuis mag ook. Een bezwaarschrift via e-mail is niet rechtsgeldig! Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende bevatten:

- de naam en het adres van de indiener

- de dagtekening

- een omschrijving van het besluit

- de gronden van het bezwaar.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na verzenddatum van het besluit.

Wilt u meer informatie over wat men kan doen als men het niet eens is met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat óf en hoe men bezwaar kan maken of beroep kan instellen tegen een gemeentelijke beslissing. De brochure is te verkrijgen via www.rijksoverheid.nl.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Geleen:

DatumBetreftOnderwerp
29-04-2022GeleenAanvraag omgevingsvergunning voor aanleggen van een uitweg, Nachtegaalstraat 73, 6165BK Geleen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-192506)

28-04-2022GeleenGemeente Sittard-Geleen – Stookontheffing ingevolge artikel 10.63 lid 1 Wet milieubeheer, zaaknummer 2022-010804, Swentiboldweg 100, 6167 RK Geleen

Betreft: Overig (gmb-2022-189634)

25-04-2022GeleenBesluit weigering op omgevingsvergunning regulier, Groenstraat 62, 6162ER Geleen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-184878)

22-04-2022GeleenKennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Jupiterstraat 35, 6161XD Geleen

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-181357)

31-03-2022GeleenGemeente Sittard-Geleen – Activiteitenbesluit milieubeheer stellen van maatwerkvoorschriften ; zaaknummer 2021-209687, Rijksweg Noord 32, 6162 AK Geleen

Betreft: Overig (gmb-2022-144117)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.