Verlengen besluittermijn omgevingsvergunning regulier, Kluis 50, 6165EN Geleen

Bouwvergunning gepubliceerd door de Gemeente Sittard-Geleen op 5 januari 2022, betreffende een object gelegen in Geleen.

informatie alleen over geleen

Inhoud Bouwvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Sittard-Geleen


Verlengen besluittermijn omgevingsvergunning regulier, Kluis 50, 6165EN Geleen

Betreft: Installatie horecagelegenheid

Locatie: Kluis 50, 6165EN Geleen

Datum besluit:3 januari 2022Verzenddatum besluit: 3 januari 2022

Kenmerk:2021-024367 Z/21/060415

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

 • bouwen van een bouwwerk

 • U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

  Niet eens met het besluit?

  Bent u het met dit besluit niet eens, dan kunt u (als u belanghebbende bent) hiertegen bezwaar maken. Dit kan via

  https://www.sittard-geleen.nl(trefwoord bezwaar / bezwaarschrift). Daarvoor heeft u uw DigiD (elektronische handtekening) nodig. U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen.

  Dit bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Gemeente Sittard-Geleen,

  Postbus 18 6130 AA SITTARD. Zet op de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaarschrift’.

  In het bezwaarschrift schrijft u tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met ons besluit. Denkt u eraan dat u het bezwaarschrift ondertekent en dat u uw naam en adres vermeldt. De uiterste datum om het bezwaarschrift in te dienen, is zes weken na de datum waarop wij het besluit verzonden.

  Als u bezwaar maakt, treedt het besluit toch in werking. Alleen als er spoedeisende belangen zijn die dat nodig maken, kunt u bij de rechter om een tijdelijke maatregel vragen. Dat heet een voorlopige voorziening. Alle informatie hierover kunt u krijgen via de griffie van de rechtbank Limburg.

  Een voorlopige voorziening vragen is niet gratis. De griffie van de rechtbank kan u informeren over de kosten.

  Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Geleen:

  DatumBetreftOnderwerp
  29-04-2022GeleenAanvraag omgevingsvergunning voor aanleggen van een uitweg, Nachtegaalstraat 73, 6165BK Geleen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-192506)

  28-04-2022GeleenGemeente Sittard-Geleen – Stookontheffing ingevolge artikel 10.63 lid 1 Wet milieubeheer, zaaknummer 2022-010804, Swentiboldweg 100, 6167 RK Geleen

  Betreft: Overig (gmb-2022-189634)

  25-04-2022GeleenBesluit weigering op omgevingsvergunning regulier, Groenstraat 62, 6162ER Geleen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-184878)

  22-04-2022GeleenKennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Jupiterstraat 35, 6161XD Geleen

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-181357)

  31-03-2022GeleenGemeente Sittard-Geleen – Activiteitenbesluit milieubeheer stellen van maatwerkvoorschriften ; zaaknummer 2021-209687, Rijksweg Noord 32, 6162 AK Geleen

  Betreft: Overig (gmb-2022-144117)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.