Kennisgeving verleende ontheffing geluidhinder Bouwbesluit 2012 |Molenweg 71 3181 AT te Rozenburg [zaaknummer 771443-2021]

Overig gepubliceerd door de Gemeente Rotterdam op 3 januari 2022, betreffende een object gelegen in Rozenburg.

informatie alleen over rozenburg

Inhoud Overig:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam


Kennisgeving verleende ontheffing geluidhinder Bouwbesluit 2012 |Molenweg 71 3181 AT te Rozenburg [zaaknummer 771443-2021]

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat zij op 30 december 2021 ontheffing hebben verleend van het verbod op veroorzaken van geluidhinder op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012.

De ontheffing is verleend voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: verbouwing en sloopwerkzaamheden, ten behoeve van het traject “AH Rozenburg 1111.”

Het wordt u toegestaan de werkzaamheden uit te voeren aan de Molenweg 71 3181 AT te Rozenburg in de periode van 18 februari 2022 t/m van 07:00 - 22:00 uur 19 februari 2022 t/m 1 maart 2022 van 07:00 19:00 uur conform de overweging en onder de opgenomen voorwaarden.

Omwonenden kunnen door deze werkzaamheden geluidhinder ondervinden. Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, zijn aan de ontheffing voorwaarden verbonden.

Hoe kunt u bezwaar maken tegen onze beslissing?

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • 1. Uw naam, adres en handtekening;

 • 2. Uw telefoonnummer en/of e-mailadres

 • 3. Datum bezwaarschrift;

 • 4. De reden(en) van uw bezwaar.

 • 5. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt; U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

 • U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op www.rotterdam.nl/pdc:bezwaar_indienen, m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is een DigiD-code nodig, of voor bedrijven een E-herkenning.

  Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom, als u bezwaar heeft gemaakt tegen de beschikking, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:

  Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM ROTTERDAM

  Hiervoor is griffierecht verschuldigd.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Rozenburg:

  DatumBetreftOnderwerp
  29-04-2022RozenburgVergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Raadhuisplein 36

  Betreft: Overig (gmb-2022-193335)

  11-04-2022RozenburgVerleende omgevingsvergunning Dwarsweg 9

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-161618)

  30-03-2022RozenburgVerleende omgevingsvergunning Tulpenstraat 26

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-142106)

  14-03-2022RozenburgVerleende omgevingsvergunning Ln van Nieuw Blankenburg 186

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-111460)

  10-03-2022RozenburgDe burgemeester van Rotterdam heeft besloten een Alcoholwetvergunning te verlenen voor:

  Betreft: Overig (gmb-2022-105795)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.