Buiten behandeling laten aanvraag (Eygelshoven)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Kerkrade op 29 december 2021, betreffende een object gelegen in Eygelshoven.

informatie alleen over eygelshoven

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Kerkrade


Buiten behandeling laten aanvraag

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht is besloten om de volgende aanvragen buiten behandeling te laten. Dit is op de tussen haakjes vermelde data aan de aanvragers verzonden.

 • 1. Het verbreden van de bestaande inrit op de locatie Gravenweg 32, 6471 VX (d.d. 21.12.2021)

 • De ingediende aanvragen kunnen met ingang van de dag na de datum van deze publicatie na telefonische afspraak worden ingezien bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefomgeving in het Stadskantoor, Markt 33, alhier.

  Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van verzending van de vergunning aan aanvrager een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college te worden ingediend (adres: Postbus 600 te 6460 AP Kerkrade).

  U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond, sector Bestuursrecht, gevestigd Willem II Singel 67 te 6041HR Roermond (correspondentieadres: Postbus 950, 6040 AZ Roermond), verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

  U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Kerkrade, 29 december 2021


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Eygelshoven:

  DatumBetreftOnderwerp
  06-04-2022EygelshovenVerlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-151595)

  29-12-2021EygelshovenBuiten behandeling laten aanvraag

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-480244)

  15-12-2021EygelshovenVerleende omgevingsvergunningen

  Betreft: Bouwvergunning kapvergunning omgevingsvergunning (gmb-2021-450249)

  24-11-2021EygelshovenAanvragen omgevingsvergunning

  Betreft: Bouwvergunning kapvergunning omgevingsvergunning (gmb-2021-418974)

  10-11-2021EygelshovenIngekomen sloopmeldingen

  Betreft: Sloopvergunning (gmb-2021-396188)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.