Verleende omgevingsvergunning Irenestraat 2 (Rozenburg)

Bouwvergunning gepubliceerd door de Gemeente Rotterdam op 24 december 2021, betreffende een object gelegen in Rozenburg.

informatie alleen over rozenburg

Inhoud Bouwvergunning:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam


Verleende omgevingsvergunning Irenestraat 2

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend

dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht)

Irenestraat 2, 3181GG, het bouwen van een bijbehorend bouwwerk tegen de zijgevel van de woning (datum besluit 15-12-2021, zelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.21.11.00243)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van

verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus

1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige

voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus

50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Rozenburg:

DatumBetreftOnderwerp
29-04-2022RozenburgVergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Raadhuisplein 36

Betreft: Overig (gmb-2022-193335)

11-04-2022RozenburgVerleende omgevingsvergunning Dwarsweg 9

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-161618)

30-03-2022RozenburgVerleende omgevingsvergunning Tulpenstraat 26

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-142106)

14-03-2022RozenburgVerleende omgevingsvergunning Ln van Nieuw Blankenburg 186

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-111460)

10-03-2022RozenburgDe burgemeester van Rotterdam heeft besloten een Alcoholwetvergunning te verlenen voor:

Betreft: Overig (gmb-2022-105795)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.