Vergunning Drank en Horeca verleend aan Rozenburg on ICE

Overig gepubliceerd door de Gemeente Rotterdam op 21 december 2021, betreffende een object gelegen in Rozenburg.

informatie alleen over rozenburg

Inhoud Overig:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam


Vergunning Drank en Horeca verleend aan Rozenburg on ICE

De burgemeester heeft besloten een Drank- en Horecawetvergunning te verlenen voor:

de inrichting:

 • - Rozenburg on ICE

 • Adres

 • - Jan van Goyenstraat 1

 • Postcode

 • - 3181HR te Rotterdam

 • Geldig vanaf

 • - 17-12-2021

 • Geldig tot en met:

 • - n.v.t.

 • Registratienummer vergunning:

 • - dr.Y.0119771.2021

 • Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur contact opnemen met team HorecaVergunningen, tel. 010 - 267 25 00 of per mail naar horecavergunningen

  Bezwaarschrift

  Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

  Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

 • - naam en adres van de indiener;

 • - datum bezwaarschrift;

 • - de gronden van het bezwaar;

 • - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

 • U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar de burgemeester t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010)267 6300.

  U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje 'Formulier' op de website www.rotterdam.nl/product:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl,respectievelijk www.eherkenning.nl.U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Rozenburg:

  DatumBetreftOnderwerp
  29-04-2022RozenburgVergunning kamerbewoning onder de overgangsbepaling voor bestaande situaties van kamerbewoning Raadhuisplein 36

  Betreft: Overig (gmb-2022-193335)

  11-04-2022RozenburgVerleende omgevingsvergunning Dwarsweg 9

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-161618)

  30-03-2022RozenburgVerleende omgevingsvergunning Tulpenstraat 26

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-142106)

  14-03-2022RozenburgVerleende omgevingsvergunning Ln van Nieuw Blankenburg 186

  Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-111460)

  10-03-2022RozenburgDe burgemeester van Rotterdam heeft besloten een Alcoholwetvergunning te verlenen voor:

  Betreft: Overig (gmb-2022-105795)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.