[Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer] (Kerkrade)

Meldingen gepubliceerd door de Gemeente Kerkrade op 3 december 2021, betreffende een object gelegen in Kerkrade.

informatie alleen over kerkrade

Inhoud Meldingen:

Bron: GEMEENTEBLAD | Officiële uitgave van de gemeente Kerkrade


[Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer]

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kerkrade maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

Voor: SoyBeanCompany B.V.

Locatie: Tunnelweg 107, 6468 EJ Kerkrade

Datum melding: 27 september 2021

Zaaknummer: 2021-207318

De volgende activiteiten zijn gemeld:

- Het in gebruik nemen van een spiraalvriezer die werkt op basis van ammoniak tussen 200 en maximaal 1500 kg per 1-11-2021. In week 39 is een tweede thermische stookinstallatie in gebruik genomen tussen 0,4 en 1 MWth. Tevens is het gebruik van een autoclaaf inclusief koeltoren gemeld en het gebruik van een bakoven met koeltunnel. Tenslotte het gebruik van 2 losse outdoor vriescellen.

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie over het Activiteitenbesluit kunt u het E-loket raadplegen via https://www.aimonline.nl.

Gepubliceerde meldingen liggen niet ter inzage.

Informatie RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Kerkrade, 3 december 2021


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Kerkrade:

DatumBetreftOnderwerp
26-01-2022KerkradeVerlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-27489)

19-01-2022KerkradeVerlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-17586)

19-01-2022KerkradeBuiten behandeling laten aanvraag

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-17607)

12-01-2022KerkradeGeweigerde omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2022-9013)

12-01-2022KerkradeIngekomen sloopmeldingen

Betreft: Sloopvergunning (gmb-2022-9024)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.